Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 25. 11. 1999
Datum ukončení řízení 1. 11. 2000
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 1. 2000
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Libor Stejskal,DrSc. (Ústřední vojenská nemocnice Praha)
prof.MUDr.Zdeněk Ambler,DrSc. (Univertzita Karlova, Lékařská fakulta Plzeň)
prof. MUDr. Karel Urbánek,CSc. (Palackého univerzita Olomouc, Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 1. 2000
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 23. 5. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info