doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.

docentka – Klinika radiologie a nukleární medicíny


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 4231, 4707
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Radiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 12. 2006
Datum ukončení řízení 1. 4. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Moderní algoritmy radiologického zobrazování u afekcí pohybového aparátu u dětí
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Jan Šprindrich,CSc. (UK - 3. Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 2. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. (UK- Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. (UK- Lékařská fakulta Plzeň)
doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. (UK- 3. Lékařská fakulta Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 3. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info