Imatrikulace

Vnější podobu akademických tradic na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity představují akademické obřady, mezi něž patří imatrikulace. Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity za účasti děkana, proděkanů a pedela. Součástí imatrikulace je imatrikulační slib studenta, jehož znění je uvedeno ve statutech fakult. Imatrikulace se koná obvykle v říjnu v Aule Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Protože se jedná o slavnostní akt, žádáme studenty, aby se dostavili ve společenském oblečení. V tento den jsou studenti omluveni ve výuce v režimu, který bývá blíže upřesněn Studijním oddělením LF MU.

Důležité informace před imatrikulací

 


 

Bez popisku

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info