Karty a přelepky

Identifikační průkazy studenta slouží k prokázání příslušnosti k MU. Jsou potřebné k identifikaci při vstupu do budov, učeben, knihoven, počítačových studoven a dalších prostor, k identifikaci na zkouškách, vůči stravovacímu systému v menzách, při používání kopírek, tiskáren a dalších zařízení. Pravidla pro vystavování a používání identifikačních karet se řídí Směrnicí Masarykovy univerzity č. 3./2017. Platí obecná zásada, že kterákoli osoba z MU může mít v držení vždy nejvýše jeden platný průkaz. Podmínkou pro vydání průkazu je digitální vyfocení žadatele.

Průkazy studenta jsou zpoplatněny dle Pokynu Masarykovy univerzity č. 5/2017Na stránkách Obchodního centra MU naleznete všechny typy průkazů studenta, které je možné si objednat:

V případě zájmu o prodloužení platnosti ISIC karty si v Obchodním centru MU student může objednat také tzv. revalidační známku, díky níž lze v daném kalendářním roce čerpat studentské slevy u obchodníků.

Vydávání karet zajišťuje pro studenty Studijní oddělení Lékařské fakulty MU. Studijní oddělení kontaktujte také v případě ztráty karty s žádostí o její deaktivaci. Bez deaktivování staré karty nelze objednat kartu novou.

Focení na průkaz Získat kartu / přelepku Slevy ISIC

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info