Poplatky

V souladu se změnami zákona o vysokých školách v oblasti poplatků, je ve Statutu MU ve znění účinném od 1. 9. 2017 (Příloha 2, článek 9)  stanoven tzv. poplatek za prodlouženou dobu studia. Tento poplatek uhradí student, který překročil standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok. Poplatek za studium se studentovi stanoví pro každé studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu samostatně. Více informací o poplatkové povinnosti naleznete ve Sdělení rektora Masarykovy univerzity č. 1/2017, Moderace poplatků za studium.

Výše poplatku za studium vyměřovaného studentovi, který ke dni vzniku konkrétní poplatkové povinnosti překročil standardní dobu svého studia zvětšenou o jeden rok:

Formulář pro odvolání.

Více na RMU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info