Povinná výuka celouniverzitního sportu

POVINNÁ FORMA VÝUKY

  • Všichni studenti prezenčního studia (mimo studenty programu Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie) mají během studia bakalářského nebo magisterského programu povinnost splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z předmětů tělesné výchovy (1 zápočet = 1 kredit).
  • Výuku tělesné výchovy studentů prezenčního studia na Masarykově univerzitě zajišťuje Centrum univerzitního sportu (CUS) Fakulty sportovních studií (FSpS). Na jejich stránkách naleznete všechny informace týkající se nabídky sportovních aktivit, výcvikových kurzů, kontaktů na učitele CUS, informace k výuce, formuláře k žádostem sportovního a zdravotního osvobození a termíny akcí pořádaných pro studenty.
  • Student si vybírá z nabídky předmětů sportovních aktivit vypisovaných FSpS pod kódy P9... podle svého sportovního zaměření, zájmu a časových možností. Nabídka je zveřejněna v Katalogu IS a na webu FSpS.
  • Během jednoho semestru lze registrovat jeden předmět sportovních aktivit (P9…) + výcvikový kurz (v podzimním semestru P996 – Zimní výcvikový kurz, v jarním semestru P997 – Letní výcvikový kurz).
  • Studenti si mohou zapisovat stejný předmět opakovaně. Výuku lze absolvovat v libovolném semestru studia.
  • Žádost o osvobození od docházky si mohou podávat pouze studenti na základě lékařského doporučení nebo sportovci, kteří se pravidelně účastní tréninků vrcholového a výkonnostního sportu a studenti, kteří chtějí uznat TV z jiného studia.
  • Po splnění 2 zápočtů z předmětů P9…, lze registrovat pouze předměty v rámci placené formy výuky C9… (viz níže).
  • Dotazy zasílejte na cus@fsps.muni.cz.

 

PLACENÁ FORMA VÝUKY

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info