Praxe

Povinnou součástí studia na Lékařské fakultě jsou nejen stáže v rámci semestrální výuky, ale také praxe vykonávané během letních prázdnin. Prázdninovou praxi si studenti sjednávají individuálně, ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích uvedených na webu LF MU. Jedná se o klinická pracoviště, s nimiž má LF MU uzavřenou rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování odborných praxí studentů.

Před vykonáním praxe student v nemocnici předloží požadovanou náplň odborné praxe a domluví si konkrétní termín nástupu na praxi. Současně se seznámí podrobně se svými právy a povinnostmi vyplývající z dané smlouvy. Součástí smlouvy není pojištění odpovědnosti studenta za škody způsobené třetí osobě. Je-li pojištění poskytovatelem zdravotnických služeb vyžadováno, musí si jej sjednat student samostatně.

Po skončení praxe požádá student zdravotnické zařízení o potvrzení Záznamu o absolvování praxe, které je stvrzeno krátkým zhodnocením aktivity studenta, razítkem a podpisem odpovědné osoby. V rámci Stipendijního programu na podporu prázdninových praxí si student může po absolvování praxe požádat o proplacení nákladů vynaložených na praxi, a to předložením vyplněné a zařízením potvrzené Žádosti o vyúčtování prázdninové praxe.

Praxi student absolvuje v období června až září. Potvrzení o jejím absolvování i případnou žádost o vyúčtování prázdninové praxe je nutné donést na Studijní oddělení nejpozději do 30. září daného kalendářního roku.

Seznamy partnerských pracovišť, smlouvy, formuláře a náplně odborných praxí jsou ke stažení v roletce níže. Bližší informace ohledně prázdninových praxí a sjednávání rámcových smluv o praxi Vám poskytne studijní referentka.


 

Kontaktní osoba

Tereza Bednaříková

studijní referentka

kancelář: bud. A17/227
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7179
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info