Praxe

Povinnou součástí studia na Lékařské fakultě jsou nejen stáže v rámci semestrální výuky, ale také praxe vykonávané během letních prázdnin. Prázdninovou praxi si studenti sjednávají individuálně, ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích uvedených na webu LF MU. Jedná se o klinická pracoviště, s nimiž má LF MU uzavřenou rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování odborných praxí studentů.

Před vykonáním praxe student v nemocnici předloží požadovanou náplň odborné praxe a domluví si konkrétní termín nástupu na praxi. Současně se seznámí podrobně se svými právy a povinnostmi vyplývající z dané smlouvy. Součástí smlouvy není pojištění odpovědnosti studenta za škody způsobené třetí osobě. Je-li pojištění poskytovatelem zdravotnických služeb vyžadováno, musí si jej sjednat student samostatně.

Po skončení praxe požádá student zdravotnické zařízení o potvrzení Záznamu o absolvování praxe, které je stvrzeno krátkým zhodnocením aktivity studenta, razítkem zdravotnického zařízení a podpisem odpovědné osoby. 

Praxi student absolvuje v období června až září a naskenuje potvrzení o jejím absolvování prostřednictvím Odevzdávárny v IS nejpozději do 30. září daného kalendářního roku.

Seznamy partnerských pracovišť, formuláře a náplně odborných praxí jsou ke stažení v roletce níže. Bližší informace ohledně prázdninových praxí vám poskytne Vaše studijní referentka. Sjednávání rámcových smluv o praxi vyřizuje studijní referentka Tereza Bednaříková

Prázdninová praxe v zahraničí

Prázdninovou praxi můžete absolvovat v ČR i libovolně v zahraničí, musí se však jednat o zemi EU. V případě, že jste si vybrali zemi mimo EU, je potřeba zažádat proděkana/proděkanku o svolení cestou studijního oddělení.

Můžete vyrazit také na klinickou praxi do zahraničí přes studentskou organizaci IFMSA. Více informací o tom, jak se přihlásit naleznete na jejich stránkách. O možností uznání stáže za prázdninovou praxi se informujte na studijním oddělení.

Absolvujete-li prázdninovou praxi v zahraničí, nezapomeňte si nechat potvrdit formulář v angličtině, který odevzdáte své studijní referentce.

Practice abroad – forms

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info