Promoce

Bez popisku

Slavnostní akt promocí je akademický obřad udílení akademických titulů úspěšným absolventům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, který následuje po řádném, formálním ukončení vysokoškolského studia. Složením slibu je symbolicky potvrzeno vyřazení z akademické obce školy, které se stává tzv. alma mater. Absolventům je slavnostně předám diplom za účasti hodnostářů z řad významných osobností Lékařské fakulty, potažmo Masarykovy univerzity – rektor, děkan, proděkani a promotoři. Srdečně zváni jsou samozřejmě hosté – rodiče, příbuzní a přátelé absolventů. Promoce se obvykle konají v prostorách Auly Právnické fakulty v Brně, na ulici Veveří 70, která se nachází v přízemí budovy a je dostatečně reprezentativním celouniverzitním prostorem s bohatou historií.

Absolventi jsou o termínech konání promocí a dalších organizačních podrobnostech informováni Studijním oddělením LF MU. Převážně se jedná o rozřazení do promočních skupin, zvolení řečníka z řad studentů, oslovení promotora, jenž předává diplomy a dalších náležitostech obřadu. Před samotnou ceremonií probíhá instruktáž, případně krátký nácvik, z tohoto důvodu se absolventi dostaví hodinu před konáním akce. Ceremonii je potřeba objednat přes Obchodní centrum MU a uhradit manipulační poplatek zahrnující živou hudbu, či květinovou výzdobu.

Přejeme Vám, aby se Vám i Vašim blízkým promoce Lékařské fakulty Masarykovy univerzity líbila a byla nejen důstojným zakončením Vašeho bohatého studentského života, ale současně motivujícím odrazovým můstkem pro úspěšný vstup do Vašeho pracovního života.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info