Samostatná práce studenta

Povinnou součástí studijního plánu posluchačů Všeobecného a Zubního lékařství je vypracování tzv. Samostatné práce. Student si zapisuje předmět Samostatná práce během svého studia pouze jednou. Předmět je ukončen odevzdáním práce vedoucímu a obhajobou při vystoupení na příslušném pracovišti. Práce je hodnocena 5 kredity.

Práci mohou vykonávat studenti od 3. semestru studia a musí být dokončena před zahájením státnicového období, tj. pro Zubní lékařství nejdéle do konce 8. semestru studia, pro Všeobecné lékařství nejdéle do konce 10. semestru studia.

 

Bez popisku

Výběr tématu

Jednotlivé ústavy a kliniky LF MU vypisují prostřednictvím IS MU každoročně seznamy témat, na jejichž řešení se studenti mohou přihlásit. Témata jsou vypisována v Balíku Samostatná práce na IS MU. Téma práce si student může zvolit také své vlastní a současně osobně oslovit odpovídajícího školitele, který se danou problematikou zabývá. V takovém případě se student obrátí na Studijní oddělení LF MU s žádostí o zavedení názvu práce a školitele do IS. Samostatná práce musí být vždy garantována vedoucím, který bude v Balíku témat Samostatná práce jmenovitě uveden. Dále je zcela na školiteli, jaké formální náležitosti bude u práce vyžadovat.

Přehled témat Zubního lékařství Přehled témat Všeobecného lékařství


Samostatná práce může mít jednu z následujících forem:


Postup přihlašování

  1. Studenti se přihlašují k tématům v Balíku Samostatná práce v období registrace do následujícího semestru. Je-li výběr tématu podmíněn souhlasem vyučujícího, požádá o souhlas. Student může kontaktovat studijní oddělení s žádostí o zavedení vlastního tématu práce a příslušného školitele.
  2. Nejpozději na počátku výuky v semestru zahájí student práci dle pokynů svého školitele. Práce na tématu trvá nejméně 1 a maximálně 3 semestry od data zaevidování.
  3. Před začátkem semestru, v němž student hodlá práci ukončit, si zapíše v IS MUNI předmět VLSP03X – Samostatná práce (u studentů Všeobecného lékařství) nebo ZLSP03X - Samostatná práce (u studentů Zubního lékařství).
  4. Podmínkou udělení zápočtu a příslušného počtu kreditů z tohoto předmětu je odevzdání práce vedoucímu a její obhajoba.

Před zahájením přípravy Samostatné práce je studentům doporučeno absolvování volitelného informačního semináře Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info