Samostatná práce studenta

Povinnou součástí studijního plánu posluchačů Všeobecného a Zubního lékařství je vypracování tzv. Samostatné práce. Student si zapisuje předmět Samostatná práce během svého studia pouze jednou. Předmět je ukončen odevzdáním práce vedoucímu a obhajobou při vystoupení na příslušném pracovišti. Práce je hodnocena 5 kredity.

Práci mohou vykonávat studenti od 3. semestru studia a musí být dokončena před zahájením státnicového období, tj. pro Zubní lékařství nejdéle do konce 8. semestru studia, pro Všeobecné lékařství nejdéle do konce 10. semestru studia.

 


Výběr tématu

Jednotlivé ústavy a kliniky LF MU vypisují prostřednictvím IS MU každoročně seznamy témat, na jejichž řešení se studenti mohou přihlásit. Témata jsou vypisována v Balíku Samostatná práce na IS MU. Téma práce si student může zvolit také své vlastní a současně osobně oslovit odpovídajícího školitele, který se danou problematikou zabývá. V takovém případě se student obrátí na Studijní oddělení LF MU s žádostí o zavedení názvu práce a školitele do IS. Samostatná práce musí být vždy garantována vedoucím, který bude v Balíku témat Samostatná práce jmenovitě uveden. Dále je zcela na školiteli, jaké formální náležitosti bude u práce vyžadovat.

Přehled témat Zubního lékařství Přehled témat Všeobecného lékařství


Samostatná práce může mít jednu z následujících forem:


Postup přihlašování

  1. Studenti se přihlašují k tématům v Balíku Samostatná práce v období registrace do následujícího semestru. Je-li výběr tématu podmíněn souhlasem vyučujícího, požádá o souhlas. Student může kontaktovat studijní oddělení s žádostí o zavedení vlastního tématu práce a příslušného školitele.
  2. Nejpozději na počátku výuky v semestru zahájí student práci dle pokynů svého školitele. Práce na tématu trvá nejméně 1 a maximálně 3 semestry od data zaevidování.
  3. Před začátkem semestru, v němž student hodlá práci ukončit, si zapíše v IS MUNI předmět VLSP03X – Samostatná práce (u studentů Všeobecného lékařství) nebo ZLSP03X - Samostatná práce (u studentů Zubního lékařství).
  4. Podmínkou udělení zápočtu a příslušného počtu kreditů z tohoto předmětu je odevzdání práce vedoucímu a její obhajoba.

Před zahájením přípravy Samostatné práce je studentům doporučeno absolvování volitelného informačního semináře Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info