Uznávání předmětů ze zahraničních pobytů

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytu studentů Lékařské fakulty MU se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1.9. 2011) a Metodickým pokynem ředitelky CZS MU č. 1/2011 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 1.12. 2011).

Pověřené osoby odpovědné za uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů

doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (nelékařské programy)

Administrátoři pobytů jednotlivých fakult zajišťují administrativu uznávání zahraničních pobytu (tzn. po podaní žádosti o uznání předmětu v IS). Za Lékařskou fakultu je to vaše studijní referentka.

Jak uznat předměty ze zahraničního pobytu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info