Stipendia

Stipendium je finanční podpora určená studentům. Cílem stipendijních programů je podpořit studenty v jejich životní situaci, ale zejména v aktivitách souvisejících se studiem. Stipendium lze přiznat například za vynikající prospěch, tvůrčí činnost nebo za účelem podpory zahraničních pobytů.

Všechna stipendia v rámci stipendijních programů, které vyhlašuje MU, či její jednotlivé fakulty, jsou upravena podle Stipendijního řádu MU. Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity se stipendia řídí opatřením děkana „Stipendijní programy LF MU“ v aktuálním znění.

Žádosti

Fakultní stipendia

Lékařská fakulta nabízí studentům celou řadu stipendijních programů. Mohlo by Vás zajímat například Stipendium P-PooL 2, jímž je za určitých podmínek podporována vědecká činnost studentů Všeobecného lékařství, jenž si v první ročníku zvolili účast v programu s rozšířenou vědeckou přípravou tzv. P-PooL. Ve vědecké činnosti jsou podporováni také studenti vyšších ročníků, kteří mají ambice na zvládnutí prestižní zkoušky USMLE Step 1 nebo Step 2. Po úspěšném absolvování zkoušky jsou studentovi hrazeny náklady až do výše 25 000 Kč.

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Šlancarová

kancelář: bud. A17/227
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5346
e‑mail:

Celouniverzitní stipendia RMU

Bližší informace o nabídce celouniverzitních stipendií naleznete přímo na stránkách Rektorátu MU. Nabízí zejména stipendia sociální, ubytovací, stipendium rektora na podporu studentů v tíživé sociální situaci nebo stipendium rektora na podporu studentských aktivit.

Kontaktní osoba

Mgr. Karolína Ivánková

kancelář: 365
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4479
e‑mail:

Stipendia spojená se zahraniční stáží

Studentům, kteří plánují ať již studijní nebo pracovní zahraniční pobyt jsou nabízena tzv. stipendia mobility. Hlavním poskytovatelem podpory vyjíždějícím studentům je Centrum zahraniční spolupráce. Dále můžete v souvislosti se stáží v zahraničí využít stipendia na základě mezinárodních smluv a jiných mezinárodních grantů.

Kontaktní osoba

Bc. Zuzana Pilátová

kancelář: bud. A17/212
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6540
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info