Stipendia

Stipendium je finanční podpora určená studentům jehož cílem je podpořit studenty v dané životní situaci, ale zejména v aktivitách souvisejících se studiem. Všechna stipendia, která vyhlašuje Masarykova univerzita, či přímo její jednotlivé fakulty, jsou upravena Stipendijním řádem Masarykovy univerzity.

Na Lékařské fakultě se stipendia dále řídí opatřením děkana „Stipendijní programy LF MU“ v aktuálním znění. V rámci stipendijních programů LF MU lze stipendium přiznat například za vynikající prospěch, tvůrčí činnost, za aktivní účast na odborných konferencích nebo za účelem podpory zahraničních pobytů. Specifické stipendium mohou získat studenti Všeobecného lékařství, ať již se jedná o podporu mladých výzkumníků a vědců zapojených do programu s rozšířenou vědeckou přípravou, tzv. P-PooL, nebo případně o studenty, jenž mají ve vyšších ročnících ambice na zvládnutí prestižní zkoušky USMLE. 

STIPENDIJNÍ PROGRAMY LF MU ŽÁDOST O STIPENDIUM LF MU

Stipendijní řád MU

Bez popisku

Celouniverzitní stipendia RMU

Bližší informace o nabídce celouniverzitních stipendií naleznete přímo na stránkách Rektorátu MU. Nabízí zejména stipendia sociální, ubytovací, stipendium rektora na podporu studentů v tíživé sociální situaci nebo stipendium rektora na podporu studentských aktivit.

Více o stipendiích RMU

Kontaktní osoba

Stipendia spojená se studijním nebo pracovním pobytem v zahraničí

Studentům, kteří plánují ať již studijní nebo pracovní zahraniční pobyt jsou nabízena tzv. stipendia mobility. Hlavním poskytovatelem podpory vyjíždějícím studentům je Centrum zahraniční spolupráce. Dále můžete v souvislosti se stáží v zahraničí využít stipendia na základě mezinárodních smluv a jiných mezinárodních grantů. 

Více o stážích a zahraničních pobytech

Kontaktní osoba

Stipendia vyhlášená mimo MU

V rámci studia se můžete setkat také s možností získání stipendií, které jsou vyhlášeny různými nadacemi, studentskými spolky, případně komisemi. Stipendia mají často celoevropský či celosvětový dosah a jejich získání bývá velmi prestižní záležitostí. Případně stipendijní nabídky posílají zdravotnická zařízení, která stipendia spojují se začátkem pracovní kariéry.

Nabídka komerčních stipendií

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info