Mimořádné studium předmětů 1. a 2. ročníku

Nabídka studia

V souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů uskutečňuje Lékařská fakulta MU programy celoživotního vzdělávání (dále jen PCŽV).

V rámci PCŽV je možno absolvovat mimořádné studium jednotlivých teoretických předmětů zařazených v prvních čtyřech semestrech akreditovaných magisterských a bakalářských studijních programů. Předmět si uchazeč vybírá z nabídky předmětů vypisovaných pro daný semestr. Jako součást jediného předmětu zapisuje veškerou související výuku (semináře, praktická cvičení atd.). Je možno zapsat maximálně dva teoretické předměty za semestr. Podmínkou schválení žádosti o mimořádné studium je, že uchazeč nesmí mít v daném studijním programu aktivní nebo přerušené studium.

Vzdělávání je placené a jeho účastníci nejsou podle výše uvedeného zákona studenty. Úspěšným absolventům PCŽV, kteří úspěšně složí předmět v rámci mimořádného studia, může Masarykova univerzita uznat tyto předměty včetně kreditů v plném rozsahu do prezenčního studia, pokud se stanou studenty (§ 60 odst. 2 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů). Uznání je možné nejdéle do 3 let od ukončení studia předmětu.


Termíny

do 5. září 2023

na podzimní semestr akademického roku 2023/2024

do 10. února 2024

na jarní semestr akademického roku 2023/2024

Cena

20 000 Kč

za jeden předmět a semestr (magisterské programy)

15 000 Kč

za jeden předmět a semestr (bakalářské a navazující magisterské programy)


Formuláře

Vyplněnou žádost o mimořádné studium doručí uchazeč na adresu: Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno, k rukám vedoucí studijního oddělení RNDr. Ivany Pánkové

Žádost o mimořádné studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info