Mimořádné studium předmětů 1. a 2. ročníku

V souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů uskutečňuje Lékařská fakulta MU programy celoživotního vzdělávání (dále jen PCŽV).

V rámci PCŽV je možno absolvovat mimořádné studium jednotlivých teoretických předmětů zařazených v prvních čtyřech semestrech akreditovaných magisterských a bakalářských studijních programů. Je možno zapsat maximálně dva teoretické předměty za semestr. Předmět si uchazeč vybírá z nabídky předmětů vypisovaných pro daný semestr. Jako součást jediného předmětu zapisuje veškerou související výuku (semináře, praktická cvičení atd.).

Vzdělávání je placené a jeho účastníci nejsou podle výše uvedeného zákona studenty.

Úspěšným absolventům PCŽV, kteří získají požadovaný počet kreditů v rámci mimořádného studia, může Masarykova univerzita uznat tyto kredity v plném rozsahu, pokud se stanou studenty (§ 60 odst. 2 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů). Uznání je možné nejdéle do 3 let od ukončení studia předmětu.

Žádost o mimořádné studium v rámci P-CŽV

Termíny podání přihlášek

do 12. září 2019

na podzimní semestr akademického roku 2019/2020

do 13. února 2020

na jarní semestr akademického roku 2019/2020

Cena vzdělávání

20 000 Kč

za jeden předmět a semestr (magisterské programy)

15 000 Kč

za jeden předmět a semestr (bakalářské a navazující magisterské programy)