Optometrie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Při studiu magisterského navazujícího programu Optometrie si prohloubíte teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které jste získali při předchozím studiu bakalářského studijního programu Optika a optometrie. Ty jsou zároveň nezbytné pro výkon příslušného zdravotnického povolání. Také si osvojíte základy vědecké práce a seznámíte se se základy pedagogiky, psychologie a didaktiky.

Znalosti absolventa navazujícího magisterského studijního oboru Optometrie jsou komplexní po teoretické i praktické stránce tak, aby byl v praxi při výkonu práce optometristy schopen podle diagnózy a doporučení lékaře samostatně uplatnit vhodné vyšetřovací postupy a vybrat vhodné korekční pomůcky jak na optometrických pracovištích, tak i v provozovnách oční optiky, na privátních i státních očních klinikách nebo v refrakčních centrech.

Při studiu navazujícího magisterského programu si prohloubíte klinické vědomosti z oblastí interny, chirurgie, ortopedie, traumatologie, gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychiatrie a onkologie, které vám umožní studovat v odborných disciplínách a zvládnout speciální metody očního lékařství a optometrie.

Také si rozšíříte znalosti protetické péče u nemocných po ztrátě oka či po exenteraci očnice. Předměty zaměřené na ošetřovatelství a veřejné zdravotnictví vám doplní potřebné znalosti pro specializovaný kontakt s nemocným v rámci systému zdravotní péče.

Během studia se zdokonalíte v metodách vědecko-výzkumné a pedagogické práce tak, abyste mohli dále pokračovat ve vědecko-výzkumné kariéře.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Jste absolventem bakalářského studia optometrie?
  • Baví vás biologie člověka a fyzika, pracujete rádi s lidmi?
  • Máte rádi přesnost a precizní práci?  
  • Chcete pracovat ve zdravotnictví, ale zároveň pomáhat i zdravým lidem?
  • Máte estetické cítění?
  • Máte zájem věnovat se vědeckovýzkumné práci, prohlubovat své znalosti v oboru a podílet se na jeho dalším rozvoji?
  • Chcete umět poradit s výběrem optických korekčních pomůcek, jako jsou například brýle nebo kontaktní čočky?

Pokud jste nejméně na jednu otázku odpověděli kladně, je studium v tomto studijním programu pro vás. 

„Slepý je ten, kdo nechce vidět.“

Praxe

V rámci studia vás čeká klinická a pedagogická praxe. 

Klinická část probíhá na oční ambulanci Fakultní nemocnice u sv. Anny, v optických laboratořích a aplikačních střediscích kontaktních čoček, v privátních očních optikách a ve specializovaných ambulancích. Pro osvojení obsluhy složitých optických a oftalmologických přístrojů je součástí i praxe na Ústavu fyziky pevné fáze a na Katedře optiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 

Pedagogická část probíhající na základních a středních školách má za cíl vás připravit na výuku odborných předmětů na odborných školách zdravotnického zaměření.

Chcete vědět víc?

webová prezentace LF MU:

http://www.med.muni.cz/

přijímací řízení na LF MU:

http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

studijní programy na LF MU:

http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

informační systém LF MU:

http://is.muni.cz/

dokumenty:

https://is.muni.cz/auth/do/med/zpravyprac/Optometrie/

Uplatnění absolventů

Znalosti, které studiem získáte, jsou komplexní po teoretické i praktické stránce. Díky tomu budete v praxi při výkonu práce optometristy schopni podle diagnózy a doporučení lékaře samostatně uplatnit vhodné vyšetřovací postupy a vybrat vhodné korekční pomůcky. A to například na optometrických pracovištích, v provozovnách oční optiky, na privátních i státních očních klinikách nebo v refrakčních centrech.

Uplatnění tedy najdete zejména u poskytovatelů zdravotních služeb na pozici optometristy, ve specializované ambulanci či oční optice, případně jako konzultanti firem dodávající optické a oftalmologické přístroje.

Můžete se rovněž podílet na výuce odborných předmětů na středních, vyšších a vysokých školách zdravotnického zaměření. Po absolvování studia budete moci pracovat v týmu i samostatně.

Podmínky přijetí

Za úspěšně absolvovanou přijímací zkoušku do PCŽV se uznává složená přijímací zkouška do příslušného studijního programu na LF MU v červnu 2023 pro akademický rok 2023/2024, kdy uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Kritéria hodnocení

Podmínky přijetí do PCŽV: 1. ukončené příslušné bakalářské studium 2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do prezenčního studia v přijímacím řízení 2023/2024 3. uzavření smlouvy o PCŽV 4. uhrazení 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu 8. 9. 2023 pro podzimní semestr akademického roku 2023/2024.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Optometrie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info