Intenzivní péče v kombinované formě

Podmínky pro podání e-přihlášky

Uchazeči se zájmem o navazující magisterský program Intenzivní péče mají možnost studia v kombinované formě za následujících podmínek:

  • Úspěšné ukončení bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Ošetřovatelství nebo studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra nebo studijního programu Všeobecné ošetřovatelství.
  • Získání odborné způsobilosti dle Zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších právních předpisů, k výkonu povolání všeobecné sestry.
  • Výkon povolání v oboru Intenzivní péče minimálně 1 rok v rozsahu 1/2 stanovené týdenní pracovní doby (20 hodin) za období 6 let do data přijímacího řízení, tj. 2018–2024 nebo výkon povolání v oboru Intenzivní péče v minimálně 2 roky v rozsahu 1/5 stanovené týdenní pracovní doby (8 hodin týdně) za období 6 let do data přijímacího řízení, tj. 2018–2024.
  • Absolventi studia oboru Zdravotnický záchranář / Urgentná strarostlivosť anebo absolventi programu Zdravotnické záchranářství nesplňují podmínky pro podání přihlášky ke studiu Intenzivní péče.

Uchazeč/ka musí do 30. 4. 2024 doložit na Studijní oddělení Lékařské fakulty, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno tyto dokumenty:

  • elektronickou konverzi bakalářského diplomu – obor Ošetřovatelství nebo Všeobecná sestra
  • délku praxe v oboru Intenzivní péče – viz. podmínky přijetí.
  • formulář pro potvrzení praxe od zaměstnavatele

 

Formulář potvrzení zaměstnavatele o praxi (Intenzivní péče)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info