Intenzivní péče v kombinované formě

Podmínky pro podání elektronické přihlášky


Uchazeč/ka musí do 30. 4. 2020 doložit na Studijní oddělení Lékařské fakulty, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno tyto dokumenty: