MU přijala Strategii Open Science na roky 2022-2028

1. listopadu přijalo vedení Masarykovy univerzity Strategii Open Science MU 2022-2028. Jedná se o komplexní koncepci implementace Open Science na MU v tomto časovém období.

11. 11. 2022

Součástí přijatého strategického dokumentu jsou akční plány. Ty obsahují konkrétní kroky, které jsou nezbytné k efektivní aplikaci celé strategie.

Akční plány pokrývají dvě časové etapy: 2022-2024 a 2025-2028. První z nich je již připraven. 

Hlavní vizi strategie je možno shrnout do následujícího motta:  „Principy Open Science (otevřené vědy) jsou integrální součástí výzkumného procesu a infrastruktury služeb Masarykovy univerzity na úrovni srovnatelné s předními světovými výzkumnými organizacemi. To umožní univerzitě zvýšit kvalitu vědeckého výzkumu a podpořit systémovou změnu.“

 

strategie open science mu 2022-2028


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info