LF MU hostila kick-off meeting MSCA projektu FANTOM

Od 12. do 13. ledna 2023 se na Lékařské fakultě MU uskutečnil kick-off meeting k projektu FANTOM: Future of ALCL: Novel Therapies, Origins, Bio-Markers and Mechanism of resistance. jehož koordinátorem je Lékařská fakulta MU. Tento prestižní projekt je financován z programu Horizon Europe, konkrétně MSCA Sítě pro doktorandy.

24. 1. 2023

Bez popisku

Hlavními řešitelkami jsou za University of Cambridge Suzanne Turner a za LF MU Šárka Pospíšilová, prorektorka MU pro výzkum a doktorské studium. Do projektu jsou jako spoluřešitelé v rámci konsorcia zapojeny tyto instituce:

Projektu se jako asociovaní partneři účastníkomerční subjekty Open Science, Galseq SRL, Biolution GmbH, THT biomaterials GmbH, GPOH Gemeinnuetzige GmbH, Naked Science Ltd, Pangaea Data, MLL Münchner Leukämielabor GmbH, Miltenyi Biotec, University of Cambridge, CBmed GmbH, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Cílem projektu je připravit doktorandy na to, aby se z nich v budoucnu stali sebevědomí, kompetentní a nezávislí mladí evropští vědci s vynikajícími kariérními vyhlídkami a vybudovanou sítí kontaktů. 10 vybraných studentů bude v rámci svého studia povinně absolvovat stáže nejen na partnerských institucích, ale i u výše uvedených asociovaných partnerů z komerční sféry. Odborná příprava každého studenta se bude řídit individuálním plánem kariérního rozvoje, který bude akcentovat jak samotný výzkum, tak rozvoj měkkých dovedností. Supervizi odborné přípravy bude zajišťovat výbor pro doktorské studium se školiteli z akademické i průmyslové sféry. Doktorandi budou také začleněni do zavedeného mezinárodního výzkumného programu “Evropská výzkumná iniciativa pro zhoubné nádory související s anaplastickým lymfomem (ERIA)” a do klinické sítě Evropské meziskupiny pro non-Hodgkinův lymfom u dětí (EICNHL).

Na kick- off meetingu se potkali zástupci všech 7 řešitelských institucí a velká většina zástupců 12 asociovaných komerčních subjektů. Vzájemně představili jak své instituce, tak dosavadní zkušenosti a projekty, na kterých budou mít doktorandi příležitost se podílet. LF MU se mimo jiné prezentovala i prohlídkou Simulačního centra, která se u účastníků setkala s velkým ohlasem. 

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info