Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026

21. 5. 2019

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo veřejnou soutěž o podporu na řešení projektů naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026 s předpokládaným počátkem řešení od 1. 5. 2020 a s předpokládaným ukončením řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2023. 

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně na internetové adrese on-line v aplikaci ISPV.  Pro vstup do této aplikace je nutné mít zřízený uživatelský účet.  Pokud uživatelský účet v ISPV nemáte ještě zřízen, je potřeba zažádat o jeho zřízení Ing. Zuzanu Krejčířovou (zkrejcir@med.muni.cz) a nebo Soňu Bőhmovou (bohmova@med.muni.cz). 

Podíl základního výzkumu v projektech může tvořit maximálně 20 % činností a zároveň 20% způsobilých nákladů, dále na ně musí navazovat činnosti aplikovaného výzkumu. V návaznosti na stanovené cíle budou podporovány pouze ty projekty, které předpokládají výsledky, které jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, kap. 5.7. Očekávané výsledky.

 

Program je nově členěn na dva podprogramy:

Podprogram 1:  řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v době podání návrhu projektu má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent

Podprogram 2:  řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v roce podání návrhu projektu dosáhla věku nejvýše 35 let a má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu.

 

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosím, zasílejte na OVVPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelovou tabulku pro propočet rozpočtu. Informace k ekonomické části poskytuje Ing. Eva Vrábelová, k personální části Alena Krejčiříková a informace k věcné části podá Soňa Bőhmová. Pokud v projektu plánujete nákup investic, oznamte tento váš záměr Ing. Evě Vrábelové nejpozději do 17. 6. 2019. 

Pracovnice OVVPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci ISPV, proto je nutné přiřadit  roli „Editora“ u vašeho návrhu projektu v záložce „Pověřené osoby“ Ing. Zuzaně Krejčířové, která potom přiřadí práva ostatním odpovědným osobám z OVVPP.

Podklady pro vyjádření Etické komise LF MU - kompletní identifikační údaje projektu, popis projektu včetně podrobné metodologie (nikoliv pouze abstrakt / anotace) a text informovaného souhlasu je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 17.6. 2019. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo na tel. 549 49 4913.

Projekt je potřeba zaevidovat i v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat podepsanou Průvodku k návrhu projektu na OVVPP nejpozději v termínu fakultní uzávěrky projektů, která je stanovena na 24. 6. 2019 ve 12 hod. Zároveň je potřeba zaslat vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Po doručení emailem odešleme projekty datovou schránkou.

Metodickou podporu aplikace ISVP zajišťuje AZV ČR na adrese helpdesk@azvcr.cz.

Technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz, tel. číslo +420 222 269 999.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info