Anatomický ústav LF MU hostil světově unikátní kurz pro plastické chirurgy

Paralelní aktivitou druhého ročníku kongresu Visegrádské plastické chirurgie byl kurz lalokových plastik, který se uspořádal na půdě Lékařské fakulty MU.

20. 10. 2021

Bez popisku

Deset lektorů a osmadvacet účastníků z České republiky, Polska, Maďarska, Itálie, Německa, Turecka a Ukrajiny se zapojilo do mezinárodního kurzu lalokových plastik pro lékaře se zaměřením na rekonstrukční mikrochirurgii. Ten se konal na půdě Anatomického ústavu LF MU ve dnech 14. – 16. září 2021. Tento kurz pod vedením doc. MUDr. Libora Streita, Ph.D. navazoval na dříve pravidelně pořádané kurzy lalokových plastik v Brně v 80. a začátkem 90. let, které byly svým charakterem jedny z prvních na světě. Kurz předcházel mezinárodnímu kongresu plastické chirurgie Visegrádské skupiny v Brně.

Laloky jsou kompozitní tkáňové celky, které lze konstruovat na základě znalostí jejich vaskulární anatomie zajišťujících výživu, a to nejčastěji prostřednictvím výživné cévní stopky.  Používají se ke krytí defektů, například při rekonstrukci chybějících částí obličeje nebo k rekonstrukci prsu po mastektomii. Účastníci kurzu si díky špičkovým lektorům mohli rozšířit a zdokonalit své znalosti a praktické dovednosti.

Největšími jmény z řad lektorů byl profesor J.P. Hong z Jižní Koreje a dr. Pietro Berrino z Itálie. Společnými organizátory kurzu byla Lékařská fakulta MU a Klinika plastické a estetické chirurgie FN USA. „Kurz byl velice kladně hodnocen jak účastníky, tak i lektory, zejména díky kvalitně připravenému programu i technologiím silikonových nástřiků preparátů. Barevně kontrastní silikon zvýrazňuje výživné cévy a usnadňuje i tak složitou preparaci laloků. Z tohoto pohledu byl kurz světovým unikátem. Vzhledem k velkému počtu zájemců bude mít kurz pokračování v příštím roce,“ zhodnotil za pořadatele přednosta Anatomického ústavu LF MU docent Marek Joukal.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info