Cenu Wernera von Siemense získala Kateřina Snopková s Davidem Šmajsem i doktorandka Veronika Kamenská

Ceny Wernera von Siemense už po šestadvacáté vyhráli nejlepší studenti, mladí vědci a pedagogové. Ve středu 13. března převzala ocenění za nejlepší disertační práci RNDr. Kateřina Snopková, Ph.D. a prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zvláštní ocenění - Ocenění za překonání překážek při studiu získala naše doktorandka Ing. Veronika Kamenská.

14. 3. 2024

Bez popisku

Společnost Siemens, s.r.o. podporuje prestiž českého vysokého školství a výzkumných pracovišť se zaměřením na technické a přírodovědné práce a poukazuje na jejich kvalitu vyhlašuje již 26 let Cenu Wernera von Siemense, zaměřenou především na studenty, mladé vědce a pedagogické pracovníky. V letošním 26. ročníku byla mezi 20 vítězů v celkem osmi kategoriích rozdělena částka 1 milion Kč. Do tohoto ročníku bylo přijato 496 přihlášek. 

Cenu za nejlepší disertační práci obdržela RNDr. Kateřina Snopková, Ph.D. a prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. z naší fakulty s prací nazvanou Genomika bakteriocinogenních gammaproteobakterií a analýza nově popsaných bakteriocinů.

Každý rok zemře na nemoci způsobené multirezistentními bakteriemi nejméně 700 000 lidí. Obavy ze snižující se citlivosti bakterií ke komerčně používaným antibiotikům stimulují výzkum v oblasti alternativních látek. Kateřina Snopková ve své disertační práci identifikovala a charakterizovala nové bakteriociny – produkty bakterií, které dokážou ničit jiné bakterie. Zkoumala interakce environmentálních kmenů enterobakterií a pseudomonád, které pocházejí z Antarktidy, charakterizovala detekované bakteriociny na molekulární úrovni a stanovila jejich inhibiční potenciál vůči klinickým patogenům. Výsledky práce mají značný potenciál využití v praxi. Podařilo se jí totiž objevit antimikrobiální látky, které mají velmi zajímavé vlastnosti a jsou alternativou klasických antibiotik.

Ocenění za překonání překážek při studiu udělované v rámci Ceny Wernera von Siemense získala Ing. Veronika Kamenská Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Veronika Kamenská trpí vrozenou, postupně se zhoršující zrakovou vadou, která ji omezuje při čtení běžného textu a práci s mikroskopickou technikou, vedle toho se potýká se specifickými poruchami učení. V období dospívání se u ní navíc rozvinulo psychické onemocnění, projevující se depresemi a úzkostmi. I přes tyto překážky úspěšně dokončila inženýrské studium programu Biomedicínské inženýrství a bioinformatika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, kde obhájila diplomovou práci s názvem Využití bezheslové autentizace k identifikaci studenta ve výuce. Je také spoluautorkou aplikace Nepanikař, která pomáhá lidem bojujícím s úzkostí, depresí a dalšími psychickými problémy. V současné době pokračuje ve studiu prvního ročníku navazujícího inženýrského studia na Fakultě podnikatelské, současně je studentkou doktorského studijního programu Simulace v medicíně na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde také pracuje v Simulačním centru LF MU jako technička interaktivní výuky. 

V nedávné minulosti byl oceněn jako nejlepší pedagogický pracovník prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. V roce 2021 získal ocenění za zavádění inovativních, efektivních a atraktivních metod do výuky především v oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny.

Více o všech oceněných


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info