Proděkan LF MU prof. Petr Štourač obdržel prestižní ocenění: Cenu Wernera von Siemense

I letos byli oceněni nejlepší studenti, pedagogové a mladí vědci, kteří získali Ceny Wernera von Siemense za rok 2020. Prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. z Lékařské fakulty MU cenu získal v kategorii nejlepší pedagogický pracovník.

11. 3. 2021

Bez popisku

Třiadvacátý ročník prestižní Ceny Wernera von Siemense, v níž český Siemens oceňuje nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce, proběhl v podmínkách koronavirové pandemie. To neovlivnilo kvalitu přihlášených prací, která byla mimořádně vysoká. Nezávislé poroty vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí jejich prací. Zvláštní ocenění byla letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. Poprvé bylo uděleno ocenění za absolventskou práci na téma chytrá infrastruktura a energetika. V tomto ročníku poroty vybíraly ze 712 přihlášek.

Prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. získal Cenu Wernera von Siemense jako nejlepší pedagogický pracovník. Ocenění mu bylo uděleno za zavádění inovativních, efektivních a atraktivních metod do výuky především v oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny. Založil internetový vzdělávací portál AKUTNĚ.CZ určený hlavně pregraduálním studentům medicíny, a zásadně se podílel na vybudování Simulačního centra Lékařské fakulty MU (SIMU), které nyní vede. Profesor Štourač je průkopníkem elektronické výuky akutní medicíny, jejím prostřednictvím připravuje studenty i mladé lékaře na atestaci v oboru akutní medicíny. Simulační centrum, jehož je prof. Štourač ředitelem, je unikátní v tom, že umožňuje zapojit všechny prvky simulační výuky – od virtuálních pacientů na počítači, až po velké týmové simulace.

Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích i více informací naleznete v přiložené infografice i tiskové zprávě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info