Budova SIMU získala hned dvě ocenění

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity získalo jednu ze zvláštních cen v soutěži Stavba roku 2021, jejímž hlavním organizátorem je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a v rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2020, kterou vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji, obdržela 1. místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti.

25. 10. 2021

Bez popisku

Celkem 10 titulů Stavba roku 2021, 25 zvláštních cen, 2 Ceny veřejnosti a jeden titul pro stavbu v zahraničí, bylo uděleno v již 29. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2021. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. 

Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře, a je důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu například inženýrských, dopravních a průmyslových staveb, které jsou také jeho nedílnou součástí. Tituly a zvláštní ceny byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru Stavba roku 2021 dne 18. října v Betlémské kapli v Praze. 

Simulační centrum LF MU získalo jedno z 25 zvláštních ocenění – Cenu předsedy Poslanecké sněmovny ČR, kterou předával předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček zástupcům projektanta, dodavatele a investora. Za Masarykovu univerzitu se předávání cen zúčastnila kvestorka Mgr. Marta Valešová, MBA a za LF MU prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, přednosta Ústavu simulační medicíny LF MU a Ing. Jitka Blažková, projektová ředitelka SIMU. 

Budova byla oceněna i v rámci další soutěže. První místo v jedné ze sedmi soutěžních kategorií, Stavby občanské vybavenosti, získalo SIMU v rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje, jejímž předsedou je rektor VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Tuto soutěž vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji společně s Fakultou architektury a Fakultou stavební VUT v Brně. Dvanáctičlenná porota tak již podevatenácté posuzovala přihlášená díla podle jejich funkčnosti, celkové koncepce, architektonické hodnoty, kvality prací, začlenění do okolí a dalších zvláštních předností.  

Výstavba SIMU probíhala od července 2018 do srpna 2020 s náklady 574 mil. Kč na výstavbu a včetně veškerého vybavení stála téměř miliardu korun. Vybudování simulačního centra je dominantní částí projektu Strategické investice MU do vzdělávání SIMU+ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info