17. světový anesteziologický kongres a XXVII. kongres ČSARIM a SSAIM

Ve dnech 1. - 5. 9. 2021 se v Praze historicky podruhé konal světový anesteziologický kongres za virtuální účasti více než 7000 anesteziologů z celého světa.

24. 9. 2021

Bez popisku

Naštěstí nebyl program zastíněn výhradně probíhající pandemií. Mezi mnoha řečníky se neztratili zástupci Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a FN Brno prof. Štourač, doc. Klučka a dr. Klabusayová, kteří 2x předsedali svým sekcím, přednesli 3 přednášky a odprezentovali tři zajímavé postery.

Souběžně proběhl 4. 9. 2021 XXVII. kongres ČSARIM a SSAIM, kde v rámci slavnostního zahájení kongresu převzal Keszlerovu cenu za nejlepší publikaci v oboru AIM publikovanou v časopise s IF doc. Klučka z KDAR (Depth of neuromuscular blockade and the perioperative conditions in laparoscopic surgery in pediatric population: Randomized controlled pilot trial, Journal of Clinical Anesthesia, IF 9,452, sv. No 1 v kategorii Anesthesiology dle WoS). Tentýž autor převzal i Dvořáčkovu cenu za nejlepší práci v perioperační medicíně (Rapid sequence induction: An international survey, European Journal of Anaesthesiology, IF 4,33). Kalendovu cenu za nejlepší knižní publikaci (Intenzivní medicína v praxi) v oboru převzal za autorský kolektiv dr. Maláska z KARIM LF MU a FN Brno. Předseda ČSARIM prof. Černý připomněl udělení čestného uznání za rozvoj oboru udělenou ČLS JEP doc. Kosinové a doc. Klučkovi z KDAR. Na závěr slavnostního aktu byly předány medaile za mimořádný čin v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína pracovníkům, kteří se významnou měrou podíleli na řešení pandemie COVID-19. Několik oceněných bylo z klinik a pracovišť LF MU. Prof. Štourač v odborném programu přednesl dvě přednášky a moderoval diskuzní část týkající se nutných změn v předanestetickém vyšetření. Brněnská stopa tak byla více než hmatatelná na obou významných akcích oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info