Čtyři profesoři z LF MU převzali jmenovací dekrety

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík předal 29. března jmenovací dekrety celkem 80 novým profesorkám a profesorům. Čtyři z nich působí na Lékařské fakultě MU.

30. 3. 2022

Bez popisku

Na návrh vědeckých a uměleckých rad předal v úterý 29. března 2022 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík jmenovací dekrety 80 profesorkám a profesorům na slavnostním shromáždění ve Velké aule pražského Karolina, které je tradičním místem předávání profesorských dekretů. Prezident České republiky Miloš Zeman 80 profesorů jmenoval již 15. prosince 2021, ovšem kvůli epidemiologické situaci bylo slavnostní předání přesunuto až na letošní březen. Z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity byli jmenováni čtyři profesoři a profesorky: 

  • doc. MUDr. Blanka ADAMOVÁ, Ph.D., která byla jmenována pro obor Neurologie. Profesorka Adamová působí jako přednostka na Neurologické klinice LF MU a FN Brno.
  • doc. MUDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., který byl jmenován pro obor Oftalmologie. Profesor Kolář působí na Lékařské fakultě MU a v minulosti působil i na Oční klinice LF MU a FN Brno. 
  • doc. RNDr. Michal MASAŘÍK, Ph.D., který byl jmenován pro obor Molekulární a buněčná biologie. Profesor Masařík působí na LF MU jako vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu patologické fyziologie.
  • doc. MUDr. Libor PAŠA, Ph.D., který byl jmenován pro obor Chirurgie. Profesor Paša působí jako přednosta Kliniky traumatologie Úrazové nemocnice, která je sdíleným pracovištěm Lékařské fakulty MU.

„Získání profesorského titulu je významným oceněním odkazující ke špičkové pedagogické činnosti a výjimečné práci vědecké, výzkumné nebo umělecké. Za Vaším dnešním jmenováním, jež je oceněním právě takové činnosti, se skrývá nesmírné nasazení, trpělivost a cílevědomá každodenní práce. Tato práce ale nemusí být vždy dostatečně oceněna, a proto bych Vám, paní profesorky a páni profesoři, chtěl opravdu velmi poděkovat za Vaši práci, kterou děláte nejen pro rozvoj Vašich oborů, ale i pro popularizaci vysokého školství, vědy a výzkumu v České republice i v zahraničí,“ komentoval získání profesury ministr Petr Gazdík.

Za nově jmenované profesorky a profesory přednesl děkan Přírodovědecké fakulty MU prof. Tomáš Kašparovský projev, jehož znění si můžete přečíst v aktualitách na stránkách PřF.

Blahopřejeme všem nově jmenovaným profesorům a profesorkám, jejichž kompletní seznam naleznete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info