Dies academicus: byli oceněni vědci i studenti z naší fakulty

Slavnostní shromáždění akademické obce Dies academicus je spojeno s udělováním Cen rektora Masarykovy univerzity. Předávala se ocenění za mimořádné úspěchy v oblasti vědy a výzkumu, sportovních počinů, v pedagogické činnosti, umění a občanských aktivitách. Za Lékařskou fakultu MU získalo ocenění 5 zaměstnanců a 2 studenti.

19. 5. 2023

Bez popisku

Přehled oceněných z Lékařské fakulty MU

Bez popisku

Cena rektora MU za významný tvůrčí počin

Zdeněk Adam, Luděk Pour, David Zeman, LF MU
Za knihu Vzácné choroby provázené hypergamaglobulinémií a zánětlivými projevy, která přináší celosvětově unikátní souhrn problematiky.

Bez popisku

Cena rektora MU za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let

Oblast přírodních věd a lékařství: Michaela Fojtů, LF MU
Autorka či spoluautorka impaktovaných publikací, spoluřeší projekt AZV za LF MU Funkční nanoroboti pro navigovanou kombinovanou nádorovou terapii.

Bez popisku

Cena rektora MU za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu

Oblast přírodních věd a lékařství: Aleš Hampl, LF MU
Mezinárodně uznávaný odborník na kmenové buňky a jejich využití v biomedicíně.

Bez popisku

Cena rektora MU za dobrovolnictví

Kategorie studentů:
Martina Poláková, Adam Hohl, LF MU
Aktivně se angažují v působení spolku IFMSA, patří k lokálním koordinátorům sekce pro reprodukční zdraví, aktivně působí v osvětě laické veřejnosti.

Všichni ocenění


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info