Dopis děkana LF MU ze dne 18. 2. 2022

Informace děkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. ze dne 18. 2. 2022 k současné situaci.

18. 2. 2022

Bez popisku

Vážení členové akademické obce,

v návaznosti na změnu vládních opatření proti COVID-19 dochází s účinností od 21. 2. 2022 ke změně Opatření LF MU č. 10/2021, které upravuje zásady prevence šíření onemocnění COVID-19 na LF MU.

Od pondělí 21. února končí povinnost testování zaměstnanců na pracovišti, nadále však zůstává povinnost hlásit pozitivní test na COVID-19.

Testování studentů bude od pondělí 21. února probíhat následovně:

Studenti účastnící se teoretické výuky nemusí dokládat splnění O-N-T, a to bez ohledu na místo výuky.

Studenti účastnící se klinické výuky či odborné praxe musí dokládat O-N-T, a to jedním z následujících způsobů:

  • certifikátem o dokončeném očkovacím schématu, od kterého uplynulo maximálně 270 dní,
  • certifikátem o aplikaci posilovací dávky,
  • certifikátem o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech,
  • RT-PCR testem nebo rychlým antigenním testem (RAT) za podmínek uvedených ve výše uvedeném Opatření. Samotest není akceptován.

Vyzývám tímto všechny studenty, aby věnovali pozornost i aktuálně platným opatřením daného poskytovatele zdravotních služeb/zdravotnického zařízení, do kterého na výuku či praxi dochází. Pokud jsou opatření poskytovatele zdravotních služeb/zdravotnického zařízení přísnější, mají před fakultními přednost.

Vedení LF MU vyjednalo s FN Brno testování studentů před vstupem do klinické výuky. Testování studentů bude zajištěno bezplatně v hlavní budově FN Brno (pracoviště Bohunice). Testovací místa v Dětské nemocnici a na Obilním trhu nejsou určena pro studenty LF MU. Doporučuji testování podstoupit v dostatečném časovém předstihu před začátkem výuky tak, aby nedošlo k pozdnímu nástupu do výuky.

S pozdravem
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info