Informace děkana LF MU k aktuálnímu vývoji

Informace děkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. ze dne 19. 11. 2021.

19. 11. 2021

Bez popisku

Vážení členové akademické obce,

v současné době všichni žijeme v nejistotě, jaká epidemiologická opatření budou v platnosti v následujících dnech. Jisté je pouze to, že od příštího týdne nastane obecná povinnost testování, a to buď formou RT-PCR potažmo RAT vyšetření. Na tuto skutečnost reagovala Lékařská fakulta Masarykovy univerzity vydáním opatření č. 10/2021, kterým reflektovala potřebu stanovení epidemiologických opatření proti šíření onemocnění COVID-19, resp. zavedení režimu O-N-T, pro přítomnost studentů a vyučujících na prezenční formě výuky.

Uvedeným opatřením přepokládáme potřebu testování jednou za tři dny, a to prostřednictvím RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2. Výjimku z nutnosti podstoupit toto vyšetření přitom mají studenti a zaměstnanci, kteří již dokončili očkovací schéma nebo v období posledních 180 dnů prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19.

Toto ovšem neznamená, že nebudeme na vývoj situace reagovat, právě naopak. V případě, že dojde k jakémukoliv posunu v rámci obecně platných opatření, která nyní neznáme, budeme toto reflektovat i na fakultní úrovni. Pokud to předpisy a situace umožní, přistoupíme k prodloužení doby platnosti certifikátu o podstoupeném vyšetření (testu).

O dalším postupu Vás budeme informovat.

S úctou

Martin Repko

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info