Informace studentům LF MU ohledně testování

Na základě informací Vlády ČR a pokynů MŠMT dojde od pondělí 26. dubna 2021 k návratu části vysokoškolských studentů do kontaktní výuky. Testováni budou všichni studenti a jsou povinni absolvovat test na přítomnost viru SARS-CoV-2 každých 7 dní.

23. 4. 2021

Bez popisku

Na základě informací Vlády ČR a pokynů MŠMT dojde od pondělí 26. dubna 2021 k návratu části vysokoškolských studentů do kontaktní výuky. Podmínkou účasti na výuce bude od tohoto data TESTOVÁNÍ VŠECH STUDENTŮ, včetně studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kteří se doposud účastnili klinické a praktické výuky na základě Vládní výjimky. Studenti jsou nově povinni absolvovat test na přítomnost viru SARS-CoV-2 každých 7 dnů (test tedy nesmí být během docházení do prezenční výuky starší než sedm dní a jeho výsledek musí mít student uvedený v Informačním systému MU). 

Možnosti testování:

Aplikace pro testování studentů bude v IS MU zveřejněna od 23. 4. 2021 v sekci Koronavirus. Nabízí se několik variant testování:

  1. Student absolvuje testování, které organizuje MU ve spolupráci se sdružením Podané ruce
    na BVV, které se nachází na Výstavišti Brno, vstup pro pěší, brána 1, zastávka tramvaje či trolejbusu Výstaviště – hlavní vstup. Činnost testovacího místa bude zahájena v sobotu 24. 4. 2021 – tento týden bude možno testování v sobotu a v neděli 24. a 25. dubna 2021 od 8 do 16 hodin. V následujících dnech mají studenti MU pro testování vyhrazené termíny v pondělí, středu a pátek v čase od 8 do 12 hodin. K registraci na testování bude pro studenty připravena aplikace v IS MU (rezervace COVID-19). K testování je třeba mít s sebou kartu pojištěnce. Výsledek testu z odběrového centra na BVV je předán do IS MU automaticky. Student obdrží výsledky testu v SMS do 60 minut na české nebo slovenské telefonní číslo. Tištěné potvrzení se nevydává.
  2. Student absolvuje RT-PCR test nebo POC antigenní test u libovolného testovacího zdravotnického zařízení a výsledek testu nahraje do IS MU.
  3. Student provede vyšetření samotestovací sadou na COVID-19 (lze použít test zakoupený v lékárně). Test musí být vyhotoven v den prvního příchodu do výuky – výsledek testu student vyfotí a nahraje do IS MU.

Test musí být proveden maximálně 48 hodin před prvním nástupem do výuky, studenti by se tedy měli testovat nejdříve v sobotu 24. dubna.

Výjimky z testování:

  • Výjimku z testování mají osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
  • Výjimku z testování mají také studenti očkovaní proti COVID-19, kterým uplynulo od absolvování druhé očkovací dávky nejméně 14 dní.

Proplácení testů:

  1. Českým studentům, tj. studentům s českým veřejným zdravotním pojištěním, proplácí test zdravotní pojišťovna v intervalu 1 x 3 dny.
  2. Zahraniční studenti českých studijních programů, kteří nemají sjednané veřejné zdravotní pojištění v ČR, si hradí test na vlastní náklady. Doporučujeme ověřit rozsah zdravotního pojištění u Vaší zdravotní pojišťovny.
  3. Studenti P-CŽV a mimořádného studia si hradí test na vlastní náklady.

MŠMT aktuálně jedná o podpoře vysokých škol při hrazení testů studentům, kterým test nehradí zdravotní pojišťovny. Prosím sledujte aktuální informace na webu LF MU.

Platná legislativa:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info