Interní grantová agentura LF MU zveřejnila výzvy na rok 2022

V pondělí 4.10. byly vyhlášeny první dvě výzvy v rámci Interní grantové agentury LF MU, jejímž cílem je posílení kvality a prestiže výzkumné práce na Lékařské fakultě, vyšší úspěšnost při získávání národních i mezinárodních grantů a v neposlední řadě podpora internacionalizace a udržitelnosti lidských zdrojů ve výzkumu.

7. 10. 2021

Bez popisku

Do 10.11.2021 mají akademičtí pracovníci LF MU možnost podat projektové návrhy v následujících výzvách:

Start-up granty

Start-up granty na podporu pilotních projektů nových výzkumných programů. Cílem je získat pilotní data, zavést a ověřit novou metodiku, získat podklady pro vypracování plnohodnotného projektu financovaného externí grantovou agenturou. Nutným výstupem projektu je podání projektové žádosti u externí grantové agentury, s LF MU v roli hlavního příjemce/žadatele.

Více o SuP grantech

LF Accelerate

LF Accelerate na podporu posouzení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje LF MU a dosažení znatelného posunu v procesu jejich uplatnění v praxi. Cílem je zvýšení počtu a kvality výsledků výzkumu a vývoje vytvářených na LF MU za účelem jejich uplatnění v praxi, zvýšení interakce mezi LF MU a aplikační sférou, vč. zvyšování povědomí o VaV činnostech a výsledcích LF MU, podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, Proof of Concept projektů a zakládání start-up / spin-off společností na LF MU.

Více o LF Accelerate

Do konce roku 2021 lze očekávat vyhlášení výzvy třetí – Postdok. Prostřednictvím této soutěže mohou výzkumné skupiny LF MU posílit své týmy o zkušené juniorní vědecké pracovníky s významnou zahraniční zkušeností.

Více informací o Interní grantové agentuře LF MU naleznete na stránkách projektového oddělení.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info