Interní projekty

IGA MU

Interní grantová agentura Masarykovy univerzity (IGA MU) formou studentských grantů podporuje zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem u studentů akreditovaných doktorských studijních programů.

Jedná se celouniverzitní soutěž na podporu studentských grantů v oblastech výzkumu a vývoje ve vědních oblastech:

  • přírodní vědy
  • lékařské a zdravotnické vědy
  • společenské vědy,
  • humanitní vědy a umění.

Oprávněným žadatelem o studentský grant může být pouze student zapsaný na MU v doktorském, studijním programu ve standardní době studia a současně v prezenční formě studia. Přihlášku do soutěže však může podat ještě jako student Mgr. studia (studentský grant může být udělen až po zápisu do doktorského studijního programu.

Žádost o studentský grant je možné podávat výhradně elektronicky, a to prostřednictvím aplikace ISEP.

Žádost se vyplňuje v anglickém jazyce.

Všechny informace naleznete zde.

Kontaktní osoba LF MU

GAMU

Cílem Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU) je podpořit vědce a vědecké týmy na Masarykově univerzitě a zvýšit tak prestiž její vědecké práce a zvýšit úspěšnost univerzity v získávání prestižních zahraničních grantů.

Grantová agentura směřuje svoji podporu jak na studenty (magisterské i doktorské), tak na vědce a vědecké týmy.

Kategorie grantů:

Pro studenty:
Podpora vynikajících diplomových prací

Pro vědce:
Podpora přípravy mezinárodních grantů
Mezioborové výzkumné projekty - INTERDISCIPLINARY
MUNI Award in Science and Humanities - MASH
MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR - MASH JUNIOR
Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry - CAREER RESTART
Cena za vynikající výsledky výzkumu

Všechny informace naleznete zde.

Kontaktní osoba LF MU

Specifický výzkum

Specifickým vysokoškolským výzkumem se rozumí výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Rektor MU vyhlašuje soutěž o podporu projektů v těchto kategoriích:

  • podpora studentských projektů specifického výzkumu
  • podpora projektů specifického výzkumu zaměřených na organizaci studentských vědeckých konferencí

Aktuálně je vyhlášená výzva, deadline 31. 10. 2023.

Akademičtí pracovníci uvedení v projektu nebudou mít v roce 2024 nárok na mzdu z tohoto projektu.

Pravidla LF MU Rozpočet - pomocná tabulka

Všeobecné informace o výzvě naleznete zde

Kontaktní osoba LF MU

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info