Kyperští absolventi se setkali na akci českého velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky na Kypru uspořádalo 2. října v rezidenci velvyslance akci na oslavu a setkání kyperských absolventů, kteří studovali v České republice (nebo bývalém Československu).

6. 10. 2023

Bez popisku

Mezi účastníky setkání byli proděkani nejlepších českých univerzit a vážení hosté z kyperských univerzit. Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity reprezentoval Lubomír Křivan, proděkan pro anglické studium a internacionalizaci LF MU a vedoucí zahraničního oddělení Helena Melicharová. Setkání bylo organizováno pod záštitou velvyslance ČR Ing. Vladimíra Němce a zúčastnilo ho zhruba 60 absolventů, z nichž řada pocházela z naší fakulty. "Ti, se kterými jsme měli příležitost déle pohovořit, vedou od návratu z ČR velmi úspěšný profesní život a stávají se tak vyslanci nejen českého vzdělání v zahraničí," říká proděkan Křivan. Dále byli přítomni zástupci Karlovy univerzity, kyperského ministerstva školství a univerzity v Nikósii.

Tradice kyperských studentů studujících v České republice (tehdejším Československu) začala téměř před 50 lety. Od té doby se počet studentů postupně zvyšoval až na dnešních přibližně 200 studentů ročně. Naše země je pro kyperské studenty oblíbenou studijní destinací díky kulturní podobnosti, která usnadňuje adaptaci na české zvyklosti. Česká republika je celosvětově proslulá svým špičkovým vzděláním, které nabízí diplomy v několika programech, jako je medicína, technické, humanitní, obchodní a společenské vědy. Kromě toho Česko nabízí špičkové výzkumné zázemí, včetně laboratoří a příležitostí pro spolupráci. Mnoho mladých Kypřanů studujících na českých univerzitách se inspirovalo doporučením svých rodičů, kteří v České republice také získali titul a pochvalovali si zdejší vysokou úroveň vzdělání. Mezi mnoha programy v angličtině převažují studenti medicíny a veterinárního lékařství, ale roste zájem o farmacii, technické obory, IT, společenské vědy a další obory, které velvyslanectví podporuje.

Česká republika je pro kyperské studenty oblíbenou studijní destinací díky kulturní podobnosti, která usnadňuje přizpůsobení se českým zvyklostem. Česká republika je celosvětově proslulá svým špičkovým vzděláním, které nabízí diplomy v několika programech, jako je medicína, technické, humanitní, obchodní a společenské vědy. Česko navíc nabízí špičkové výzkumné zázemí včetně laboratoří a možností spolupráce. Studiem na českých vysokých školách mohou kyperští studenti získat celosvětově uznávané vzdělání ve svých preferovaných oborech a zároveň se těšit na relativně levnější vzdělání a životní náklady v České republice než v jiných evropských zemích.

Naši zástupci přispěli také krátkým příspěvkem do kyperské televize se zdůrazněním role naší Lékařské fakulty MU ve vzdělávání místních zdravotníků a navázali osobní kontakty se zástupci univerzity v Nikósii s cílem zahájit spolupráci v programech mobility studentů a zaměstnanců.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info