Magistrát ocenil nutriční terapeuty, kteří pomáhají školním jídelnám

Již čtvrtým rokem probíhá spolupráce Lékařské fakulty MU a Magistrátu města Brna ve věci poskytování odborné garance dietního stravování ve školních jídelnách, kterou vyžaduje vyhláška o školním stravování. Magistrát za tuto dlouhodobou spolupráci nyní zaslal Ústavu ochrany a podpory zdraví, který spolupráci zajišťuje, oficiální poděkování.

26. 6. 2019

Bezlepková, bezmléčná, eliminační. Tyto diety se ukázaly být nejčastějšími, se kterými přicházejí rodiče žáků brněnských mateřských a základních škol za vedoucími školních jídelen. Aby však mohla školní jídelna vyjít těmto rodičům vstříc, musí od roku 2015 spolupracovat s nutričním terapeutem, jehož úkolem je schválit změny receptur dietních pokrmů, poskytovat konzultace v oblasti jejich přípravy a případně s touto problematikou seznámit i personál školní jídelny.

Magistrát města Brna již od počátku spolupracuje v této otázce s Ústavem ochrany a podpory zdraví. Tato spolupráce je oboustranně výhodná – zapojené školní jídelny na území města Brna mají tuto službu od studentů zdarma výměnou za velmi cennou praxi, kterou pak mohou zúročit v místě svého budoucího působení. Studenti 1. ročníku navazujícího magisterského oboru Nutriční specialista tak spolu s jídelnami již čtvrtým rokem umožňují desítkám zdravotně znevýhodněných dětí konzumaci oběda spolu s jejich spolužáky ve školní jídelně.

„Vážím si Vašeho profesionálního přístupu a preciznosti, jež přispěla k možnosti zajistit dětem, které musí mít úpravu stravy ze zdravotních důvodů, stravování ve společnosti svých spolužáků ve školních jídelnách. Jménem Magistrátu města Brna Vám děkuji a těším se na spolupráci v následujícím školním roce.“ Tato slova radního města Brna pro školství a sport, Mgr. Jaroslava Suchého, jsou jednoznačným důkazem spokojenosti zástupců města Brna s nastavenou spoluprací. Ústav ochrany a podpory zdraví hodlá vzhledem ke spokojenosti zapojených jídelen a jejich stále narůstajícímu počtu spolupráci s Magistrátem města Brna v každém případě nadále rozvíjet a umožnit tak dietní stravování co největšímu množství strávníků.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info