Multicentrická průřezová studie: Orální vedlejší účinky vakcín COVID-19

Žádost o spolupráci v registrované multicentrické průřezové studii s cílem vyhodnotit vedlejší účinky vakcín proti COVID-19, zejména ty, které mohou mít vliv na dutinu ústní.

26. 2. 2021

Bez popisku

Vážené a milé kolegyně, kolegové,

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci i s vědomím obrovského tlaku, který je vyvíjen na celé české zdravotnictví v této době a požádat o účast ve velké registrované multicentrické průřezové studii, která si klade za cíl vyhodnotit vedlejší účinky vakcín proti COVID-19, zejména vedlejší účinky, které mohou mít vliv na ústní dutinu. Cílovou populací jsou zdravotničtí pracovníci, kterým byla aplikována vakcína proti COVID-19 v rané fázi očkování. Dotazník obsahuje 20 otázek, jejichž zodpovězení vyžaduje časovou dotaci přibližně 7 minut. Hlavním cílem projektu je zlepšit povědomí a znalosti laické i vědecké komunity o bezpečnosti vakcín proti COVID-19 a Vy můžete k tomuto cíli významně přispět.

Dotazník prosím vyplňte na tomto odkazu: https://muni.cz/go/osecvCZ

  • Podmínky účasti: Dobrovolně se může zúčastnit každý zdravotnický pracovník po 30 dnech od první dávky vakcíny proti COVID-19. Zúčastnění dobrovolníci musí být starší 18 let.
  • Výhody: Za vyplnění dotazníku respondentovi nenáleží finanční ani jiná odměna. Účast v této multicentrické studii poskytne vědecké důkazy a informace pro tvůrce politik na místní, národní a mezinárodní úrovni o bezpečnosti a krátkodobých vedlejších účincích vakcín proti COVID-19.
  • Rizika: Nejsou očekávány žádné fyzické či psychické vedlejší účinky, ani nehrozí žádné riziko plynoucí z účasti v dotazníkovém průzkumu.

Ochrana dat
Správcem získaných dat je Masarykova univerzita (MUNI) a data budou použita univerzitou výhradně pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. Data nebudou zpřístupněna ani použita jinými institucemi ani nebudou využita pro jiné účely. Získaná data budou zpracována a analyzována po dobu trvání projektu (přibližně jeden rok). Po dokončení projektu budou získaná data zašifrována a bezpečně uložena prostřednictvím univerzity v rámci opatření k zajištění integrity výzkumu.

Za řešitelský tým srdečně zdraví

Miloslav Klugar, Abanoub Riad, Andrea Pokorná, Michal Koščík, Jitka Klugarová

V případě dotazů týkajících se studie, kontaktujte prosím Abanoub Riad


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info