Na naší fakultě se setkali poskytovatelé zdravotních služeb, vzdělávací instituce, zákonodárci i studenti

Dne 23. a 24. října se na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity uskutečnila první národní konference ZDRAV-EDU 2023, kde se sešli odborníci zastupující vzdělávací instituce, zdravotnické pracovníky, zákonodárce, poskytovatelé zdravotních služeb i studenti zdravotnických oborů. Akci pořádalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Asociace děkanů lékařských fakult České republiky, Ústav zdravotnických informací a statistiky, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí. Záštitu nad konferencí převzal ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

27. 10. 2023

Bez popisku

Historicky první národní konference oficiálně organizovaná MZ ČR byla zaměřená na oblast pregraduálního i postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Oba dny konference byly nejen nabité zajímavými odbornými přednáškami, ale rovněž panelovými diskusemi tak, aby byl poskytnut prostor pro sdílení informací, ale i diskusi případných výzev a hledání odpovědí na aktuální otázky související se vzděláváním. "Já osobně jsem velmi ráda, že byl ponechán prostor zástupcům nastupujících generací zdravotníků (spolku Mladých lékařů, ale i studentům nelékařských programů a oborů z různých typů vzdělavatelů (SZŠ, VOŠ a VŠ). Mezi hlavní závěry konference ve vztahu ke vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí patří to, že není třeba výrazné změny v kompetencích u absolventů SZŠ v oboru Praktická sestra, bylo by vhodné revidovat kompetence všeobecných sester po absolutoriu na VŠ s ohledem na hodnocení kvality péče a řízení týmů. Z hlediska systémových změn byla diskutována oblast nového pojetí složení ošetřovatelských týmů a potřeba modifikace administrace postgraduálního vzdělávání," říká prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie LF MU.

„Jedná se o novou platformu setkávání, od které si slibujeme, že nám pomůže reflektovat současnou situaci ve zdravotnictví do vzdělávání zdravotnických pracovníků. Každý článek vzdělávacího procesu je pro nás důležitý. Ať už je to ministerstvo zdravotnictví, poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotničtí pracovníci, studenti, zákonodárci, kraje, města a ostatní subjekty. Hledání nových možností a nových příležitostí s ohledem na současné i očekávané trendy ve vzdělávání bude našim prvořadým úkolem“, říká ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a zároveň členka programového výboru konference PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková.

Významná část sdělení se věnovala analýzám stavu vzdělávání ve zdravotnictví, personálním kapacitám ve zdravotnictví a strategiím ministerstva zdravotnictví v optimalizaci vzdělávání. Součástí programu byly tematické workshopy určené účastníkům konference. Pro zájemce jsme uspořádali exkurzi do Simulačního centra LF MU, které je největším a nejmodernějším simulačním centrem v Evropě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info