Na půdě LF MU jsme přivítali velvyslance Japonska

Japonský velvyslanec Hideo Suzuki projevil zájem navštívit Lékařskou fakultu MU při své služební cestě do Brna koncem října a poznat prostředí, kde studují i jeho krajané.

29. 11. 2021

Bez popisku

Na půdě fakulty přijal pana velvyslance Hidea Suzukiho děkan LF MU prof. Martin Repko. Diskutovali společně o možnosti spolupráce výzkumu, řešili spolu otázku telemedicíny, která je v Japonsku již využívána v praxi, elektronizaci zdravotnictví a moderní technologie diagnosticko-léčebné péče.

Společně navštívili výuku zahraničních studentů a pan velvyslanec měl příležitost setkat se s japonskými studentkami a studenty. Krátce spolu diskutovali o jejich zkušenostech a životě v České republice, kulturních rozdílech a spokojenosti na Masarykově univerzitě.

Děkan provedl jeho excelenci po univerzitním kampusu, nahlédli do několika pavilonů i knihovny a zavítali do našeho simulačního centra. Velvyslanec Suzuki vyslovil obdiv nad celkovou koncepcí centra a jeho výukovými metodami.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info