„Nejlepší z nejlepších“ převzali Cenu děkana

Dohromady víc než čtyřicet studentů bylo letos oceněno Cenou děkana, respektive Excellence Award určenou pro studenty anglojazyčných studijních programů.

26. 3. 2024

Bez popisku

Jako ocenění těch „nejlepších z nejlepších“ uvedl děkan Martin Repko slavnostní udílení Cen děkana za akademický rok 2023/2024. Letos ji ve třech kategoriích získalo celkem dvacet studentů v českých studijních programech, ještě o dva více pak v programech anglojazyčných.

Patnáct studentů bylo oceněno za studijní prospěch, tedy ti, kteří v absolventském ročníku udržují svůj studijní průměr do 1,11; mezi nimi i dvojice se studijním průměrem rovným 1,00. „Snažím se dělat všechny své aktivity naplno, protože věřím, že jedině tak dávají smysl. Studium v tomto samozřejmě není výjimkou a práci lékaře to vhodně doplňuje,“ uvedl ke svým studijním výsledkům jeden z oceněných, Matěj Jakubec. „Žádná zázračná rada ke studiu pravděpodobně neexistuje, ale myslím, že většina úspěchu pochází takříkajíc ze základů, tedy dbát na kvalitní spánek, rozumně si nastavit studijní rozvrh, včetně volnějších dnů k odpočinku a nezanedbávat sport ani když máme pocit, že na něj už nezbývá čas.“

Kategorie Vynikající vědecký výkon je určena těm studentům, kteří dosáhnou mimořádných vědeckých úspěchů a jsou prvním nebo druhým autorem odborného článku publikovaného v impaktovaném časopise v kategorii Q1, Q2. Letos takoví byli dva: Alexandra Mýtniková, zabývající se výzkumem sepse a septického šoku, a David Ondráček, jenž v týmu profesorky Ireny Rektorové započal dráhu neurologa a jako prvoautor zaujal prací Elektrofyziologické a klinické markery prodromálních stádií degenerativních onemocnění. „Líbí se mi fakt, že neurovědy jsou velmi dynamický obor, který se neustále rozvíjí a vždy na něm bude co objevovat,“ říká ke svému zaměření.

Třetí z kategorií, Mimořádný přínos LF MU, pak je určena studentům, kteří se zasloužili za rozvoj občanské společnosti veřejně prospěšnými aktivitami, osvětovou činností, humanitární pomocí nebo dosáhli významných úspěchů v oblasti kultury a sportu. Z dvanácti nominovaných děkan ocenil Martina Bartoše, vedoucího projektu Spolu Safe, do jehož aktivit loni přibyla také benefiční akce SafeRUN, dnes už bývalou prezidentku Spolku mediků Alžbětu Novotnou, za organizaci Piety za dárce těl a s ní spjatých činností, a také studentku třetího ročníku porodní asistence Terezu Krausovou, která kromě jiného organizuje studentskou sekci Unie porodních asistentek.

Ocenění Excellence Award za vynikající studijní výsledky z rukou děkana převzalo také třináct zahraničních studentů, dalších devět, kteří jsou členy sdružení MIMSA, pak bylo oceněno za mimořádný přínos fakultě. „Věřím, že všichni budou po promoci skvělými ambasadory lékařské fakulty ve světě,“ vyjádřil se na jejich adresu docent Lubomír Křivan, proděkan pro anglické studium a internacionalizaci. Závěrečné poděkování nejen všem oceněným pak přidal taky děkan Repko: „Chtěl bych poděkovat nejen vám, ale i vašim učitelům, kteří se podílejí na vaší výuce a vědecké práci. Neste tradici Lékařské fakulty Masarykovy univerzity i ve vašich budoucích praxích.“


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info