Noví přednostové na 5 klinikách a ústavech LF MU

Od 1. 9. 2020 dochází k personálním změnám ve vedení 5 pracovišť Lékařské fakulty MU.

1. 9. 2020

Dne 1. 9. 2020 děkan Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. spolu s ředitelem FN u sv. Anny Ing. Vajdákem předali vedení pracovišť novým přednostům:

Změna nastala od 1. září také na jednom teoretickém pracovišti LF MU. Děkan pověřil vedením Ústavu ochrany a podpory zdraví nového přednostu, kterým je Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

Blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info