MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

proděkan pro legislativu a specializační vzdělávání Lékařské fakulty


telefon: 543 185 839
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro legislativu a specializační vzdělávání
Fakulta / Pracoviště MU Ústav soudního lékařstvíLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty ústavu

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav soudního lékařstvíLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
Telefon 543 185 839
E-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 18469
Interní informace Inet MU IS MU