Akademický senát

Aktuálně

Příští zasedání se uskuteční 23. března 2021


Přijatá usnesení 1.12.2020

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyslovuje souhlas se záměrem děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity otevřít v akademickém roce 2021/2022 první ročník navazujícího magisterského studijního programu Optometrie v předloženém znění.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Optometrie v předloženém znění.

Akademický senát zvolil v souladu s čl. 5 odst. 1 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v tajném hlasování Adama Wechslera místopředsedou AS LF MU.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice Masarykovy univerzity č. 4/2014, ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity, nominuje Martina Hromadu na člena Ubytovací komise Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info