Akademický senát

Aktuálně

Volby do AS LF 5.–11. října 2020

Vážené členky, vážení členové akademické obce,

v souladu s čl. 5 odst. 1 Volebního řádu AS LF vyhlašuji volby do Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Harmonogram voleb a všechny potřebné informace k průběhu voleb naleznete na uvedených odkazech:

Věřím, že se voleb zúčastníte jako voliči a někteří z vás také jako kandidáti.

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

předseda AS LF