Akademický senát

Aktuálně

Pozvánka

na zasedání Akademického senátu LF MU, které se bude konat 26. dubna 2022 od 14 h v zasedací místnosti B17/432.

Program:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Změny v členství AS LF MU
  3. Volba místopředsedy AS LF MU
  4. Volby členů VaMK a LK AS LF
  5. Zpráva o hospodaření LF MU v roce 2021
  6. Rozpočet LF MU na rok 2022
  7. Možnosti pomoci ukrajinským studentům na LF MU
  8. Zpráva děkana
  9. Různé

Usnesení přijatá dne 26. 4. 2022

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity volí v souladu s čl. 5 odst. 1 Jednacího řádu AS LF MU místopředsedou AS LF MU Matyáše Fejfara.

Akademický senát vyslovil v souladu s čl. 6 odst. 5 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity souhlas s návrhem předsedkyně Volební a mandátové komise AS LF MU s členstvím Kristiána Kalianko ve Volební a mandátové komisi AS LF MU.

Akademický senát vyslovil v souladu s čl. 6 odst. 5 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity souhlas s návrhem předsedy Legislativní komise AS LF MU s členstvím Barbory Neterdové v Legislativní komisi AS LF MU.

Akademický senát vyslovil v souladu s čl. 6 odst. 5 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity souhlas s návrhem předsedy Ekonomické komise AS LF MU s členstvím Kláry Fialové v Ekonomické komisi AS LF MU.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu o hospodaření Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 v předloženém znění.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na rok 2022 v předloženém znění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info