Akademický senát

Aktuálně

Volba kandidáta na funkci děkana LF 2019

Akademický senát LF na svém zasedání dne 17. 9. 2019 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana Lékařské fakulty. K tomuto účelu ustavil tříčlennou volební komisi ve složení:

Hlavní termíny volby:

Aktuální informace, včetně bližších informací ohledně nominace a podání návrhu na kandidáta a harmonogramu volby, naleznete na Úřední desce Lékařské fakulty.

 

Program zasedání 17. 9. 2019

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana LF MU
  3. Podmínky pro přijetí ke studiu na LF MU v akademickém roce 2020/2021
  4. Informace o specializačním vzdělávání lékařů
  5. Různé

 

Přijatá usnesení 17. 9. 2019

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje v souladu s Přílohou č. 1 ke statutu LF MU volbu kandidáta na funkci děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zřizuje v souladu s čl. 1 odst. 2 Přílohy č. 1 ke statutu LF MU tříčlennou volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve složení: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (předseda), Senad Kolář, MUDr. Lukáš Opatřil.

Akademický senát pověřuje volební komisi, aby připravila v souladu s čl. 1 odst. 3 Přílohy č. 1 ke statutu LF MU harmonogram volby a pravidla pro předkládání návrhů na kandidáty na funkci děkana tak, aby byla jména kandidátů na děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity známa nejpozději do 8. října 2019, a aby první kolo volby proběhlo na zasedání akademického senátu dne 22. října 2019.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v otevíraných studijních programech na Lékařské fakultě v akademickém roce 2020/2021 v předloženém znění.