Akademický senát

Aktuálně

 

Přijatá usnesení 23. 5. 2023

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 1 Přílohy č. 1 ke Statutu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zvolil v tajném hlasování prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. kandidátem na funkci děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro funkční období 1.11.2023–31.10.2027.


Pozvánka na zasedání 

23. května 2023 od 14 h v aule B22 Univerzitního kampusu

Program:
1. Zahájení
2. Změna v členství AS LF MU
3. Volba kandidáta na funkci děkana LF MU pro funkční období 1.11.2023–31.10.2027

Zasedání jsou veřejně přístupná.


​Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana Lékařské fakulty MU

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info