Akademický senát

Aktuálně

Pozvánka na zasedání

21. května 2024 od 14 hodin v zasedací místnosti B17/432.


Volby do komory akademických pracovníků AS LF MU

V souladu s čl. 5 odst. 1 Volebního řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlásil předseda AS LF MU Josef Tomandl volby do komory akademických pracovníků AS LF MU na funkční období 23.5.2024 do 22.5.2027.

Volby jsou vyhlášeny pro volební obvody:

Kandidaturu je možné podávat prostřednictvím aplikace E-volby IS MU do 27. 3. 2024 včetně.

Datum konání voleb je stanoven na 15. 4. – 29. 4. 2024.

Volby se uskuteční se prostřednictvím aplikace E-volby IS MU.

Organizaci a dohled nad průběhem voleb zajišťuje v souladu s Volebním řádem AS LF MU Volební a mandátová komise AS LF MU.


 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info