Akademický senát

Aktuálně

Pozvánka

na zasedání AS LF MU, které se bude konat dne 18. května 2021 od 14 h v posluchárně B11/114.

Program

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Zpráva děkana
  3. Strategický záměr LF MU na léta 2021–2028
  4. Změna organizační struktury LF MU
  5. Přeměna studijního oboru Fyzioterapie na studijní program
  6. Dopad novely zákona č. 96/2004 Sb. do studijních plánů VL a ZL
  7. Zpráva předsedů komisí AS LF
  8. Různé

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info