Akademický senát

Aktuálně

Pozvánka

na řádné zasedání Akademického senátu LF MU konané 20. září 2022 od 14 h v zasedací místnosti B17/432.

Program:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Sloučení Kliniky dětské radiologie s Klinikou radiologie a nukleární medicíny
  3. Změna názvu Ústavu psychologie a psychosomatiky
  4. Změna Organizační struktury LF MU k 1.1.2023
  5. Různé

Usnesení přijatá na zasedání 20. září 2022


Volby 

do studentské komory Akademického senátu LF MU pro volební obvod V a VII se budou konat 5.10.–9.10.2022.

Kandidaturu do voleb je možné podávat od 19.9.–30.9.2022 včetně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info