Akademický senát

Aktuálně

Pozvánka

na ustavující zasedání AS LF MU, které se bude konat dne 1. června 2021 od 14 h v posluchárně B11/114.

Program

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Představení členů AS LF MU
  3. Volba předsedy AS LF MU
  4. Volba místopředsedů AS LF MU  
  5. Volba předsedů komisí AS LF MU
  6. Volba členů komisí AS LF MU
  7. Různé 

Přijatá usnesení dne 1. 6. 2021

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity volí doc. RNDr. Josefa Tomandla, Ph.D. předsedou AS LF MU.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity volí prof. MUDr. Milana Brázdila, Ph.D. a Adama Wechslera místopředsedy AS LF MU.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity volí Veroniku Koňaříkovou předsedkyní Volební a mandátové komise AS LF MU.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity volí MUDr. Mgr. Bc. Tomáše Vojtíška, Ph.D. předsedou Legislativní komise AS LF MU.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity volí MUDr. Michala Jurajdu, Ph.D. předsedou Ekonomické komise AS LF MU.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity volí MUDr. Marka Joukala, Ph.D. předsedou Výukové komise AS LF MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí tyto členy Volební a mandátové komise AS LF MU: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D., Barbora Nebenfuhrová, MUDr. Lukáš Opatřil, Petr Tinka.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity volí tyto členy Legislativní komise AS LF MU: MUDr. Jiří Dolina, Ph.D., Klára Fialová, Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D., Adam Wechsler.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity volí tyto členy Ekonomické komise AS MU: PharmDr. Petr Babula, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Zdeněk Král, CSc., Michael Kulhánek, Vojtěch Kunčický, prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity volí tyto členy Výukové komise AS MU: PhDr. Natália Beharková, Ph.D., doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D., MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., Edie Kheir, doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D., Vojtěch Kunčický, Klára Menšíková, prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., Anna Zlámalová.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info