Akademický senát

Aktuálně

Přijatá usnesení 24. března 2020

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách schvaluje změny v podmínkách pro přijetí ke studiu v otevíraných studijních programech na Lékařské fakultě v akademickém roce 2020/2021, jako výjimečné opatření reagující na stav nouze vyhlášený vládou ČR.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na rok 2020.