Akademický senát

Aktuálně

Program zasedání 11. června 2019

Vážení členové akademické obce,
dovoluji si Vás pozvat na zasedání AS LF, které se bude konat 11. června 2019 od 14 h v zasedací místnosti děkanátu 432/A17.

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Výsledky voleb do SKAS LF, přivítání nových členů
  3. Přijímací řízení na LF MU pro akademický rok 2020/2021
  4. Návrh vzniku studijního programu Farmacie
  5. Výroční zpráva LF MU 2018
  6. Zpráva děkana
  7. Různé

Se srdečným pozdravem,

Josef Tomandl
předseda AS LF


 

Přijatá usnesení 11. 6. 2019

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyslovuje souhlas se záměrem děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity otevřít v akademickém roce 2020/2021 první ročníky studijních programů v navrženém znění.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem vzniku studijního programu Farmacie (typ magisterský, forma prezenční, jazyk český/anglický) a doporučuje jej Vědecké radě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ke schválení.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výroční zprávu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za rok 2018 ve znění děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity akceptovaných připomínek legislativní komise akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info