Akademický senát

Aktuálně

Pozvánka na zasedání Akademického senátu 

Zasedání se skuteční 10. prosince 2019 od 14 h v místnosti 334/A11.

Program

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Výsledky voleb do SKAS LF, přivítání nových členů
  3. Zpráva o činnosti AS LF v roce 2019
  4. Rozpočtová pravidla LF MU a jejich strategie na rok 2020
  5. Strategie přijímacího řízení v roce 2020 pro akad. rok 2020/21
  6. Zpráva děkana
  7. Různé

Jednání je veřejné.