O funkci děkana LF MU se bude ucházet jediný kandidát

Do konce lhůty pro podávání návrhů, která skončila 2. května 2023 ve 12:00, byla podán jeden platný návrh na kandidáta na funkci děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Jediným kandidátem na funkci děkana pro funkční období od 1. 11. 2023 až 31. 10. 2027 je prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

3. 5. 2023

Bez popisku

V úterý 2. května se po ukončení lhůty pro podávání návrhů sešla volební komise za účelem otevírání obálek s návrhy kandidátů na funkci děkana LF MU. 

Obálka s návrhem na kandidáta obsahovala kandidaturu prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. spolu s povinnými přílohami. Kandidát na děkana se osobně představí na veřejném shromáždění akademické obce fakulty, které se uskuteční dne 15. 5. 2023 ve 13:00 v aule Univerzitního kampusu Bohunice (B22/116). Tamtéž proběhne následná volba kandidáta na funkci děkana na řádném zasedání Akademického senátu LF MU 23. května ve 14:00.

Od 9. do 11. května bude otevřeno v IS MU veřejné diskuzní vlákno pro pokládání anonymních dotazů od členů akademické obce LF MU.

Bližší informace k probíhající volbě kandidáta na funkci děkana jsou na tomto odkazu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info