Pestrá má být strava a pestré byly i prezentace závěrečných prací

Na 14. ročníku konference se sešli studenti z českých univerzit, kteří se ve svých studijních programech zabývají výživou, potravinami a zdravím. Během setkání byly představeny prezentace dvanácti pečlivě vybraných příspěvků z řad diplomových i bakalářských prací. Diskutovalo o různých aspektech těchto témat. Konference tak zúčastněným přinesla zajímavé poznatky o postojích a názorech studentů na výživu, potraviny a zdraví.

4. 7. 2023

Bez popisku

Na konferenci Výživa, potraviny a zdraví 2023 se sešli zástupci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Chemické fakulty Vysokého učení technického v Brně a naší Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v rolích předsedajících tří sekcí. Celou konferenci zahájila prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc., která připomněla vůbec úplné začátky setkávání studentů na tomto fóru a vrátila se ke kořenům výuky budoucích nutričních terapeutů. „Na úplném začátku byla většina výsledků studií věnována poctivému rozpracování aktuálních problémů, které byly předestřeny v odborném tisku a dokazovali jsme, že to v českém prostředí platí taky. Za těch 14 ročníků se témata posunula tak, že přestáváme být těmi, kdo zvedají hozené rukavice, ale dostali jsme se do situace, kdy ty rukavice házíme sami. Tedy přímo určujeme témata, která jsou palčivá, aktuální a která by měla být nějakým způsobem rozpracována.“

Příspěvky na konferenci už si tak pořadatelé vybírají na základě určitých kritérií. Celá akce mimo představení vybraných příspěvků slouží také k tomu, aby se všichni vzájemně seznámili a potažmo si našli třeba i budoucí spolupracovníky.

Příspěvky zazněly ve třech sekcích:

První představené práce v sekci diplomových prací byly z dílny studentů Lékařské fakulty MU a Agronomické fakulty Mendelu. První příspěvek byl zaměřen na vliv stravovacího režimu na ukazatele střevní mikrobioty. Plynule na něj navázalo druhé sdělení prezentující obsah esenciálních a toxických prvků v domácí zelenině. Podobně jako v loňském ročníku další diplomová práce se věnovala stigmatizaci obézních osob ve zdravotnictví. O účinnosti intervenčního projektu zaměřeného na výživu a imunitní systém hovořila poslední přednášející v této sekci.

V rámci dvou sekcí bakalářských prací zaznělo 8 příspěvků:

Až z Jihočeské univerzity vážil cestu student Zdravotně sociální fakulty s tématem vitaminu D ve vztahu k respiračním onemocněním dětí do 19 let. Nutriční terapeutka LF MU se ve své práci věnovala vlivu stravy v 1. roce života na orální bakteriom kojence. Zástupkyně Ostravské univerzity v závěrečných pracích řešily fenomén přejídání z pohledu nutriční terapie a stravování žen nad 45 let. Další příspěvky byly opět z naší alma mater. Jedna práce rozebírala sociální a psychologické determinanty zdraví a výživového chování. Další poukázala na nezbytnou a významnou úlohu pohybové aktivity při onemocnění diabetes mellitus. A poslední nutriční terapeutka na základě důkazů vyvrátila mýty o mléku a mléčných výrobcích, které doplnila jejich průzkumem mezi studenty Lékařské fakulty MU. Konferenci a zároveň bakalářskou sekci uzavřela práce jediné zástupkyně Chemické fakulty VUT v Brně. Autorka poskytla zajímavý pohled na jedlé okopaniny stanovením nutričních hodnot a především jejich antioxidační kapacity.

Všechny práce měly velmi dobrou odbornou úroveň a studenti mimo jiné obohatili své zkušenosti o další prezentaci svých vědeckých prací. S některými příspěvky se jistě setkáme i na stránkách časopisu Výživa a potraviny. Věříme, že i v dalších letech se bude tato konference těšit zájmu. Dík patří všem organizátorům i hostům.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info