Přednáška prof. Davida Lanea přilákala stovky studentů i zaměstnanců LF MU

Přednášky na téma „Activation of the p53 response, new insights from chemical biology“ profesora Davida Lanea, který objevil takzvaný nádorový supresor p53 zabraňující vzniku nádorů, se zúčastnilo přes 360 posluchačů.

14. 11. 2019

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se v aule Univerzitního kampusu Bohunice uskutečnila přednáška profesora Davida Philipa Lanea, předního světového nádorového biologa, odborníka na karcinogenezi, molekulární biologii, vývoj léčiv a experta v oblasti chemie proteinů. Přednášky na téma „Activation of the p53 response, new insights from chemical biology" se zúčastnilo 360 studentů a zaměstnanců LF MU.

Profesora D. Lanea přivítala proděkanka Kateřina Kaňková a uvedla přednášku, poté předala slovo dlouhodobému spolupracovníkovi D. Lanea Dr. Bořivoji Vojtěškovi z fakulty přírodovědecké. Dr. Vojtěšek představil také tým osob, které díky spolupráci a přátelství s prof. Lanem měl tu čest poznat. Slovo předal následně děkanovi LF MU Martinu Repkovi, který hosta uvítal a předal mu dary Masarykovy univerzity i fakulty.

Prof. David Lane hovořil o historii výzkumu p53 ve 4 fázích, kdy v první fázi popisoval objev proteinu, který je exprimován na vysokých hladinách v rakovinných buňkách a na nízkých hladinách v normálních buňkách. Druhou fází objevu byly mutace v genu kódujícím tento protein, které se vyskytují téměř u všech typů rakoviny. Ve třetí fázi výzkumu pak odborníci stále zjišťují, co přesně p53 způsobuje a čtvrtá fáze je zaměřena na využívání veškerých zjištění pro nalezení nových léčebných postupů.

Prof. David Lane objevil jeden z nejdůležitějších obranných mechanismů proti nádorům v lidském těle, gen p53, který byl označen za strážce lidského genomu. V roce 1998 získal spolu s dalšími vědci cenu Paula Ehrlicha, nejvýznamnější ocenění v oblasti léčby rakoviny. Velmi důležitá je i skutečnost, že prof. David Lane je široce uznávaný pro své objevy v oblasti biologie nádorů. A ve vědeckém časopisu Science byl vyhlášen sedmým nejčastěji citovaným vědcem ve vědecké literatuře na celém světě.

Za své snahy v oblasti výzkumu rakoviny profesor Lane obdržel četná prestižní ocenění a pozice, a to včetně povýšení do rytířského stavu v říjnu roku 2000. Dne 15. 11. 2019 bude prof. Davidu Laneovi v rámci slavnostního obřadu udělena čestná vědecká hodnost doctor honoris causa v oboru lékařských věd v aule Masarykovy univerzity na právnické fakultě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info