Přední světový odborník v oblasti medicíny založené na důkazech prof. Holger Schünemann zavítal na LF MU

Členové Českého národního centra Evidence-Based Healhcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT, IBA, MED MUNI) měli další jedinečnou příležitost školit se od jednoho z nejlepších světových vědců v oblasti medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine), tentokrát od samotného prof. Holgera Schünemanna z McMaster univerzity, Kanada.

16. 9. 2022

Miloslav Klugar, Jitka Klugarová, Holger Schünemann, Andrea Pokorná, Martin Repko

Prof. Schünemann přijal pozvání od Miloslava Klugara, ředitele CEBHC-KT, a Andrey Pokorné, zástupkyně ředitele CEBHC-KT a současně proděkanky pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty, aby vedl specializovaný seminář pro kmenové pracovníky CEBHC-KT. Tento seminář na téma "Pokroky v metodice GRADE" se uskutečnil prezenčně 9. září na Lékařské fakultě Masarykově univerzitě s cílem zlepšit znalosti v procesech tvorby guidelinů.

Chybět nemohla ani obsáhlá diskuse a individuální konzultace. Členové CEBHC-KT byli nadšeni, že mohli debatovat o svých konkrétních pracovních problémech s tak uznávanou osobností. MUDr. Lucia Kantorová, která se věnuje převážně metodice guidelinů v týmu CEBHC-KT, dodává: "Mně a mým dalším kolegům se prof. Schünemannem plně věnoval při hodinové konzultaci, kde jsme probrali studii, na které jsme s týmem pracovali v posledních měsících a která konečně představí náš inovativní přístup při tvorbě prvního českého guidelinu pro klinickou praxi COVID-19. S prof. Schünemannem jsem již měla tu možnost setkat se v minulosti a mohu s jistotou říci, že vždy obdivuji jeho nadhled a pracovní efektivitu. Povzbuzení, které nám, mladším výzkumníkům, projevil ve mně tkví ještě nyní."

Děkan Lékařské fakulty MUNI Martin Repko a proděkanka Andrea Pokorná si nemohli nechat ujít tuto významnou návštěvu, při které navrhli prof. Schünemannovi místo hostujícího profesora na CEBHC-KT. „Očekáváme však, že navážeme na předchozí a velmi plodnou výzkumnou spolupráci se členy CEBHC-KT a také na spolupráci v oblasti výuky se zaměřením na veřejné zdravotnictví. Pevně doufáme, že se prof. Schünemann nad tímto návrhem zamyslí a budeme moci navázat další spolupráci s podporou vedení lékařské fakulty“. Dodali.

Prof. Schünemann je autorem či spoluautorem více než 600 recenzovaných publikací (h-index 171/113 google scholar/web of science: https://scholar.google.com/citations?user=Afw4UDAAAAAJ&hl=en) a od roku 2015 je agenturou Thomson Reuters označován za jednoho z 3000 nejvlivnějších vědců současnosti napříč vědními obory (od zemědělství po zoologii). Je také na seznamu nejcitovanějších vědců všech dob s h-indexem nad 100 (http://www.webometrics.info/en/node/58).

Pro více informací čtěte anglickou verzi článku zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info