Přijďte si zaběhat a propojit se se světem lidí s Downovým syndromem

Už pátý ročník charitativního běhu Univerzitním kampusem Bohunice pořádá Ústav lékařské etiky LF MU na podporu dětí s Downovým syndromem a jejich rodin. Živý seminář tolerance, úcty a respektu k ostatním je sportovní událost s virtuálním startovným ve vámi zvolené výši. Celá částka bude věnována na podporu aktivit zlepšujících život lidí s Downovým syndromem.

20. 5. 2023

Bez popisku

Charitativního běhu Etika on run se může zúčastnit prakticky každý, kdo chce podpořit lidi s Downovým syndromem. Tento živý seminář tolerance se uskuteční v sobotu 27. 5. 2023 od 9:30 do 13:30 v Univerzitním kampusu Bohunice (u pavilonu A19). Běh je jednou ze dvou aktivit projektu Etika Life, jehož cílem je propojit teorii s praxí a zajistit přímý kontakt s těmi, kteří řeší nejrůznější zdravotní i morální problémy, cítí se nepochopeni nebo na okraji společenského zájmu.

Letošní pátý ročník se koná pod záštitou děkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D., který podpořil všechny předešlé ročníky, do nichž se sám aktivně zapojil. Roli stálého ambasadora přijal již vloni triatlonista Filip Ospalý, mistr Evropy a český Ironman. Podporu závodu vyjádřili za Masarykovu univerzitu například děkanka filozofické fakulty doc. Irena Radová, která poběží i se svou rodinou, děkan právnické fakulty doc. Martin Škop či děkan fakulty sociálních studií prof. Stanislav Balík a další osobnosti z celé univerzity. Akci podporují také děkani všech lékařských fakult v ČR i rektor Univerzity Palackého v Olomouci.

Přijďte podpořit závodníky ve třech kategoriích - běh na 4 km s hromadným startem, rodinný či skupinový běh na 800 metrů a běh družstev s kapitány s Downovým syndromem. Virtuální startovné ve vámi zvolené výši, které bude celé věnováno na podporu aktivit zlepšujících život lidí s Downovým syndromem, je možno zaplatit na místě hotově nebo poslat zde. Nemusíte však jen běžet... Jak konkrétně se můžete dále zapojit, naleznete na webu Etika on run

 

Na viděnou se těší za pořadatele garantka projektu MUDr. Martina Novotná

Program
9.30 Zahájení akce a potvrzení registrace kategorie PROFI
10.20 Start kategorie PROFI + potvrzení registrace kategorie RELAX a SUPERSTAR
11.15 Start kategorie RELAX a SUPERSTAR
12.00 Vyhlášení výsledků kategorie PROFI
12.30 Paravoltižní vystoupení
Herecké etudy herců s DS i bez DS
Vystoupení kytarového tria a sboru Gymnázia Křenová
Dekorace medailemi v kategorii SUPERSTAR
Poděkování a rozloučení

Etika on run


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info