Realizace projektu Podpora klinické výuky v roce 2021

V průběhu roku 2021 byl v Simulačním centru realizován interní projekt MU. Jeho cílem bylo zvýšení podpory online vzdělávání.

26. 1. 2022

Bez popisku

Cílem projektu realizovaného v Simulačním centru LF MU bylo zvýšení podpory online vzdělávání, jinými slovy vytvoření přehledného zdroje studijních materiálů k vybraným předmětům a zároveň průvodce studiem daného předmětu formou interaktivní osnovy v IS MUNI v české a v anglické jazykové mutaci. Studijní materiály slouží k domácí přípravě studentů před praktickou výukou na klinických pracovištích. Připravený a základními znalostmi vybavený student totiž profituje z času stráveného na praktické výuce mnohonásobně více, protože se může zaměřit čistě na získání praktických dovedností, současně může konzultovat dotazy či nejasnosti.

Součástí realizace projektu bylo vytvoření záznamu vybraných přednášek celkem ze 17 předmětů s klinickou charakteristikou. Na technické realizaci kromě vyučujících a garantů předmětů spolupracovaly také týmy, jejichž úkolem byla kontrola implementace jednotného vizuálního stylu, kontrola metodiky a samotné natáčení přednášek. Pro úspěšnou organizaci velkého počtu přednášejících při natáčení vznikl interní plánovač natáčecích časů. V období mezi červnem a listopadem 2021 bylo nabídnuto celkem 596 natáčecích slotů v délce 30 minut, z čehož bylo 389 zarezervováno. Celkově bylo natočeno 337 přednášek v českém a anglickém jazyce, což při předpokladu stanoveného limitu 20 minut na přednášku, odpovídá přibližně 112 hodinám záznamu. Natočené přednášky byly úspěšně implementovány do interaktivních osnov jednotlivých předmětů a jsou již od tohoto semestru využívány studenty. Celkem vzniklo 24 interaktivních osnov v českém a 24 v anglickém jazyce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info