Semestr začal dnes. Studentům zařazeným v programu P-PooL už před týdnem

Nový akademický rok 2023/2024 zahájili studenti Masarykovy univerzity dnes, v pondělí 18. září. O týden dříve se na půdě Lékařské fakulty MU začal setkávat kruh studentů Všeobecného lékařství zařazených do speciálního modulu studia P-PooL. Letos jde o jubilejní už desátý ročník.

18. 9. 2023

Bez popisku

Studentkám a studentům přejeme do nového akademického roku hodně úspěchů a především motivace. "Bez ohledu na to, zda právě vstupujete do svého posledního semestru či toho úplně prvního, rád bych vám do něj popřál hodně sil, energie, inspirace a… taky štěstí. Nicméně pamatujte, že štěstí je přímo úměrné snaze a vynaloženému úsilí," popřál v dnešní newsletteru studujícím děkan fakulty prof. Martin Repko.

O týden před zahájením semestru se na půdě naší fakulty začalo setkávat 25 studentek a studentů zařazených do programu P-PooL. Svůj program zahájili na Ústavu histologie a embryologie LF MU, kde je nejprve přivítala proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení LF MU prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. Celý týden navštěvovali vybraná teoretická pracoviště, laboratoře i pracoviště klinická, jako například I. neurologickou kliniku FN USA nebo Kliniku komplexní onkologické péče na Masarykově onkologickém ústavu. V letošním roce jde už o desátý ročník zahájení programu P-PooL (Pregraduální Program prO mOtivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou). V současné době je do programu zařazeno celkem 90 studujících.

"Díky P-PooLu jsem se naučila rozhodovat, samostatně pracovat, rozhodně mnohem lépe prezentovat a pracovat jak s informacemi, tak se způsobem, jakým je podat. P-PooL je spousta práce navíc. Některé předměty sice byly každý týden, ale to je třešnička na dortu v porovnání s měsíci strávenými prací. Když jsem si přepočítala hodiny, které jsem strávila na ústavu jen za prázdniny, měla bych místo toho našetřeno na jakékoliv brigádě solidní sumu peněz. Vydrží opravdu jen ti motivovaní. Protože bez toho, abyste opravdu chtěli být P-PooL, se to nevyplatí," říká o programu studentka z 6. ročníku.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info