Smuteční oznámení: zemřel profesor Jan Šmarda

Ve věku nedožitých 91 let zemřel v úterý 16. února 2021 emeritní profesor Biologického ústavu LF MU prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc.

18. 2. 2021

Dne 16. února 2021 zemřel, po kratší vážné nemoci, emeritní profesor Biologického ústavu, prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. ve věku nedožitých 91 let. Prof. Šmarda většinu svého profesního života působil na Biologickém ústavu Lékařské fakulty MU, kde se kromě výuky pregraduálních a postgraduálních studentů zabýval výzkumem prokaryontních organismů, zejména s ohledem na jejich ultrastrukturu a produkci proteinových toxinů. V letech 1989 až 1997 byl proděkanem LF MU.

Prof. Šmarda absolvoval v roce 1955 Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a spojil s ní své působení na téměř celé další půlstoletí. Zabýval se obecnou mikrobiologií. Sumu vědeckých poznatků rozšířil o nová významná fakta - jedním z nejdůležitějších byl důkaz účinku bakteriocinů, látek hubících bakterie, na eukaryontní, zejména nádorové buňky. Poznatky ze svých výzkumů publikoval v téměř 150 původních pracích. Dále uveřejnil přes 80 populárně vědeckých prací a podílel se na vzniku desítek učebnic biologie pro lékařské fakulty a střední školy. Od mikrobiologie se přenesl jeho vědecký zájem i k blízké genetice. Její základy, současnou úroveň i etická úskalí vyložil v několika populárně vědeckých knihách.

Prof. Šmarda získal četná vyznamenání a ocenění. V letech 1988 a 1990 získal Pamětní medaili J. E. Purkyně, v roce 1995 a 1997 získal Medaili MŠMT i Cenu MŠMT a Zlatou pamětní medaili LF MU. V roce 2000 Cenu města Brna, jejíž udělení je výrazem ocenění celoživotní tvůrčí práce vědce, jehož výsledky jsou uznávány v měřítku překračujícím hranice našeho státu. V roce 2004 získal Pamětní medaili G. Mendela. 18. ledna 2006 obdržel medaili Františka Patočky, kterou od roku 2000 uděluje Československá společnost mikrobiologická vynikajícím vědcům v oblasti mikrobiologie.

Pan profesor byl též významným popularizátorem vědy a umění. Zasloužil se o popularizaci díla básníka Ivana Blatného a na Lékařské fakultě MU vybudoval a řídil Galerii Antonína Trýba (1972-1985).

Čest jeho památce.

Zdroje informací: Interní zdroje a Encyklopedie Brna


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info