Výměna zkušeností z chirurgických oborů díky mezinárodní spolupráci odborníků

Už druhým rokem běží projekt SCaLPEL, který koordinuje Anatomický ústav LF MU a sdružuje chorvatskou univerzitu Sveuciliste U Zagrebu, polskou univerzitu Karola Marcinkowskiego v Poznani a italskou Universita Cattolica del Sacro Cuore v Miláně. Cílí na podporu spolupráce pro výměnu studentů i akademiků mezi partnery a poskytnout jim možnosti praktického procvičení specializovaných chirurgických zákroků, výměnu zkušeností a diskuze o pokročilých chirurgických technikách. A právě v tomto týdnu na pitevnách anatomického ústavu probíhají v rámci letní školy jednotlivé kurzy.

29. 8. 2023

Bez popisku

V těchto dnech probíhá v prostorách Anatomického ústavu LF MU letní škola chirurgie projektu SCaLPEL zaměřená na plastickou chirurgii a neurochirurgii, kde si studenti i akademici mají možnost procvičit moderní postupy a zákroky v rámci hands-on kurzu za využití těl dárců. Účastníci kurzu získávají praktické zkušenosti na preparátech, kdy využijí tuto zkušenost ve své vlastní praxi. V sekci plastické chirurgie se jedná o lalokové plastiky prakticky celého těla. Účastníci kurzu se učí, kde správně odebírat laloky v rámci horní či dolní končetiny, aby byli schopni tkáně využít ke krytí defektů po nádorech či traumatech. V rámci neurochirurgie potom lékaři získávají zkušenosti s přístupy do lebních jam, mají na programu také operativu páteře. Tyto zkušenosti nemohou získat na živém pacientovi.

„Projekt jako takový je unikátní, nicméně na našem AÚ probíhá ročně okolo 20 kurzů, které jsou zaměřeny na nejrůznější specializace od traumatologie až po plastickou chirurgii. Kurzy jsou jednodenní a v takovém rozsahu nemohou konkurovat projektu SCaLPEL. Každý rok je jiná tematika. Plastičtí chirurgové se vloni věnovali rekonstrukci cév, neurchirurgové se věnovali periferní nervové soustavě,“ říká k průběhu letní školy přednosta Anatomického ústavu LF MU Marek Joukal.

Pro pacienty je velkým přínosem operatérova znalost i zkušenost při různých stavech po resekcích nádorů, u pacientů po nehodách či úrazech. Například v oblasti páteře získávají praxi, jak řešit deformity páteře, v břišní chirurgii jde například o stavy u nádorů, kdy se odebírá kus trávicí trubice, kde je třeba obnovit pasáž nebo ji nahradit. Na podzim je připraven nový kurz na chirurgii konečníku, kdy je pacientovi odstraněn konečník. Toto onemocnění je v ČR dost časté.

„Naši lékaři budou daleko lépe vzděláni a pacienti tak získají zkušeného operatéra. Abychom toho mohli docílit, chtěli jsme navázat spolupráci se zahraničními partnery, kteří používají nové techniky rutinně a chtěli jsme ji nějakým způsobem dostat i k nám. V případě plastické chirurgie jde o terapie lymfedému anebo rekonstrukci lymfatických cév,“ doplňuje doc. Joukal.

Projekt Surgery Collaborative and Long-term Practical Experience Learning vede přednosta Anatomického ústavu LF MU doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. Rozpočet projektu pro Lékařskou fakultu MU po dobu realizace pro roky 2022 až 2024 činí 140 tis. EUR.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info