XXVII. Brněnské dny praktického lékařství

Ve dnech 20. a 21. 9. 2019 se uskutečnily XXVII. Brněnské dny praktického lékařství. Hlavním tématem akce byly aspekty komplexního přístupu v ordinaci praktického lékaře.

30. 9. 2019

Bez popisku

Ve dnech 20. a 21. 9. 2019 se uskutečnily XXVII. Brněnské dny praktického lékařství. Hlavním tématem akce byly aspekty komplexního přístupu v ordinaci praktického lékaře. Konferenci slavnostně zahájila prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. společně s předsedou Akademického senátu naší fakulty doc. MUDr. Josefem Tomandlem, Ph.D. Po hudebním vystoupení sólistů Národního divadla Brno otevřel odbornou část konference doc. MUDr. Svatopluk Býma CSc. přehledným sdělením o aktuálních problémech ve vzdělávání v praktickém lékařství, zejména z pohledu generační změny a akreditací.

Odborná sdělení odezněla ve čtyřech blocích – páteční dva bloky byly kromě sociálně zdravotního pomezí typického právě pro současnou dobu situaci stárnutí populace věnovány související problematice způsobilosti k řízení motorových vozidel a administrativní problematice terénní praxe. Bloky sobotního dopoledne byly zaměřeny na novinky v laboratorní diagnostice v primární péči a na problematiku farmakoterapeutickou, zejména z pohledu možných lékových interakcí nově zaváděných medikamentů. Konference se zúčastnilo celkem 180 praktických lékařů a ambulantních specialistů, z nichž mnozí přivedli i své všeobecné sestry.

Ke 20. výročí založení Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství (KIGOPL) přednesla přednostka prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. její krátký historický přehled. V roce 1995 vzniklo Geriatrické oddělení FN Brno a 1. října 1999 byla založena Klinika geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství LF MU jako projekt tehdejšího děkana prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. sloučením Geriatrického oddělení, Ústavu rodinného lékařství a útvaru Ošetřovatelství. V současné době je na KIGOPL ročně hospitalizováno 2.500 pacientů a ambulantně ošetřeno přes 10.000 pacientů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info