Za zdravím i na nákupech?

Od roku 1991 na 14. listopad připadá Světový den diabetu. Proč 14. listopad? Je to den narození kanadského lékaře Fredericka Bantinga, který se zasloužil o vynalezení léku proti cukrovce – inzulínu. A proto studenti a členové IFMSA CZ Brno již tradičně uspořádali o víkendu 11.-12. listopadu 2023 Světový den diabetu v OC Olympia. Nakupující tak měli možnost zastavit se u studentů naší fakulty a zjistit informace o svém zdravotním stavu i to, jak přispívat k péči o zdraví své a svých blízkých.

21. 11. 2023 Dominika Karasová

Bez popisku

Diabetes mellitus, neboli cukrovka, je onemocnění projevující se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Jedná se o závažné onemocnění, které je doprovázeno těžkými pozdními následky. Podle statistik ÚZIS žije v České Republice téměř jeden milion diagnostikovaných diabetiků, což tvoří přibližně desetinu populace. Rádi bychom tomuto předcházeli, a proto se v rámci studentských aktivit organizace IFMSA CZ Brno snažíme každým rokem o zvyšování povědomí a osvěty v problematice zdravého životního stylu a prevenci obezity a diabetu mellitu.

Letošní ročník akce proběhl již tradičně v OC Olympia Brno ve dnech 11. - 12. listopadu 2023 a navštívilo ho okolo 700 návštěvníků. Nad akcí převzala záštitu primátorka města Brna, děkan lékařské fakulty Masarykovy univerzity a ředitel Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně.

Osvětové akce se na straně organizátorů zúčastnilo 130 dobrovolníků z řad studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství, nutriční terapie, embryologie a nově také studentů fyzioterapie. Tito dobrovolníci měli na starosti jednotlivá stanoviště, na kterých si mohli účastníci akce ověřit, jak je na tom jejich přístup ke zdravému životnímu stylu a zda patří do rizikové skupiny pro vznik diabetu či dalších civilizačních chorob.

Pro účastníky akce byla připravena následující stanoviště:

"Celou akci jsme mohli uspořádat především díky štědré podpoře sponzorů. Těm tímto upřímně děkujeme a vážíme si jejich zájmu o edukaci veřejnosti v oblasti zdravého životního stylu a prevence civilizačních chorob a zároveň také podporu této myšlenky. Bez jejich pomoci bychom nebyli schopni dobrovolníkům zajistit občerstvení po celou dobu akce, sdílet akci v médiích, či připravit dárkové balíčky pro návštěvníky akce.V letošním roce jsme do tomboly mohli zařadit téměř 180 dárkových poukázek do brněnských sportovišť a zážitkových center. Akci také podpořil grant z rektorátu Masarykovy Univerzity, díky němuž jsme mohli zakoupit vlastní epipeny. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity nám poskytla nejen pomoc s propagací, materiálem a dopravou, ale také nám poskytla fakultní merch, který jsme mohli věnovat přítomným dobrovolníkům i návštěvníkům. Této podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni," uvádí za organizátory Dominika Karasová, studentka 4. ročníku Všeobecného lékařství.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info