Zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty MU

Dvě habilitační řízení byla projednána na druhém letošním zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty MU.

22. 3. 2024 Renata Jobeková

Bez popisku

Dne 21. 3. 2024 proběhlo druhé zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty v letošním roce. Děkan Martin Repko využil příležitosti a poděkoval přítomnému ministru zdravotnictví ČR a místopředsedovi Vlády ČR, prof. MUDr. Vlastimilu Válkovi, CSc., MBA, EBIR, za jeho dlouholetou a vynikající práci na pozici přednosty Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno. Dále byla na zasedání projednána dvě habilitační řízení:

1. návrh na jmenování MUDr. Jiřího Fiedlera, Ph.D., odborného asistenta Neurochirurgické kliniky LF MU a FN Brno a primáře Neurochirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice, docentem v oboru Chirurgie. Návrh přednesl předseda habilitační komise prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA. Uchazeč členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval přednášku na téma „Mikrochirurgická revaskularizace mozku při selhání standardní terapie akutní cévní mozkové příhody“.

2. návrh na jmenování MUDr. Jana Malásky, Ph.D., EDIC, odborného asistenta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a FN Brno a odborného asistenta Ústavu simulační medicíny LF MU,  docentem v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Návrh přednesl předseda habilitační komise prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA. Uchazeč členům Vědecké rady Lékařské fakulty MU prezentoval přednášku na téma „Sepse, oběhové selhání a ARDS – epidemiologie, predikce a možnosti terapie“. 

Vědecká rada Lékařské fakulty MU navrhla jmenovat MUDr. Jiřího Fiedlera, Ph.D., docentem v oboru Chirurgie a MUDr. Jana Malásku, Ph.D., EDIC, docentem v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Oba návrhy budou předloženy rektorovi Masarykovy univerzity.

Příští prezenční zasedání VR LF proběhne dne 23. května 2024.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info